Научен доклад ID 800 : 2013/3
ТРАНСПОРТНА И КОХЕЗИОННА ПОЛИТИКА ПРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТРАНСПОРТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ. ПРОБЛЕМИ И РЕАЛНОСТИ.

Тодор Размов

В статията се разглеждат някои аспекти от транспортната и кохезионна политика на Европейския съюз свързана с безвъзмездното финансиране на проекти, отнасящи се до железопътната и пътната инфраструктура.

Анализирани са адекватността при отчитане на нивото на риск на страните членки и регионите, финансовата ефективност на собственото финансиране при определяне на финансовия дефицит и процента финансиране от фондовете на ЕС на проектите в транспортна инфраструктура, конкурентоспособността на железопътния сектор да привлича съответното безвъзмездно финансиране и приоритетността при избора на пътен или железопътен проект.

Направени са съответни изводи за реалните резултати от прилаганите подходи за реализация на транспортната и кохезионна политика на ЕС в страните членки и в Република България.


кохезионна политика на ЕС транспортна политика инфраструктурни проекти железопътна инфраструктура пътна инфраструктура анализ разходи - ползиEU cohesion policy transport policy infrastructure projects railway infrastructure road infrastructure Тодор Размов

BIBLIOGRAPHY

[1] General Guidelines for cost benefit analysis for projects to be supported by the Cohesion Fund and the European Regional Development Fund in 2007-2013, http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf.

[2] Guidelines for preparation of CBA in Transport sector (December 2008) http://www.eufunds.bg/bg/page/23.

[3] Working Document 4: Guidance on the methodology for carrying out Cost-Benefit Analysis.

[4] Iziskvaniya kam analizite za obosnovka na proekti po OP „Transport” , Versiya 2.0 / oktomvri 2008 god.
( [4] Изисквания към анализите за обосновка на проекти по ОП „Транспорт” , Версия 2.0 / октомври 2008 год. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките