Научен доклад ID 799 : 2013/3
СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА И ЖЕЛЕЗОПЪТНА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА И ВЛИЯНИЕТО И ВЪРХУ ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

Даниела Тодорова

Резюме: Транспортната инфраструктура изпълнява важна социална и икономичска функция и именно това я определя като един от основните елементи, влияещи върху развитието на икономиката на страната. В статията ще бъде направен преглед на състоянието на транспортната инфраструктура за сухоземен транспорт, като ще бъдат изяснени основните проблеми стоящи в момента. На база на направеният анализ ще се посочат възможностите и перспективите за развитие на транспортната инфраструктура, ще се разгледа транспортната политика в контекста на европейската транспортна политика, насочена към развитието на ифраструктурата.


Транспортна инфраструктура инвестиции развитие икономически показатели Transport Infrastructure Investments Development Economic IndicatorsДаниела Тодорова

BIBLIOGRAPHY

[1] Natsionalna kompaniya “Zhelezopatna infrastruktura”, 2013g. http://www.rail-infra.bg
( [1] Национална компания “Железопътна инфраструктура”, 2013г. http://www.rail-infra.bg )

[2] Operativna programa „Transport”, www.optransport.bg
( [2] Оперативна програма „Транспорт”, www.optransport.bg )

[3] Strategiya za razvitie na transportnata infrastruktura na R. Balgariya do 2015g., www.mtc.government.bg/upload/docs/Transportna_Infrastructura.doc 9
( [3] Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура на Р. България до 2015г., www.mtc.government.bg/upload/docs/Transportna_Infrastructura.doc 9 )

[4] Strategiya za razvitie na transportnata sistema na RB do 2020g, www.mtitc.government.bg/page?category=451.
( [4] Стратегия за развитие на транспортната система на РБ до 2020г, www.mtitc.government.bg/page?category=451. )

[5] Strategiya za edinno transportno prostranstvo na patnata karta na „Transport 2050”, europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_bg.htm‎
( [5] Стратегия за единно транспортно пространство на пътната карта на „Транспорт 2050”, europa.eu/rapid/press-release_IP-11-372_bg.htm‎ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките