Научен доклад ID 795 : 2013/3
ЗАДАЧИТЕ И ВАЖНОСТТА НА ОСИГУРЯВАНЕТО С ТРАНСПОРТ ПРИ РЕШАВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ

Ева Свентекова, Зденек Дворак, Ладислав Новак, Мария Лускова

Появата на кризисна ситуация изисква приемането на редица мерки с участието на много сили и ресурси. Почти никоя задача при разрешаването на тези ситуации не може да бъде завършена без решаването на проблемите свързани с транспорта, т.е. изискванията за функционални транспортни средства, обучен оперативен персонал и подходящи материални ресурси. Дори може да кажем, че транспортната система трябва да бъде подготвена в рамките на планираните превантивни мерки, за да осигури оптимален преход, който да позволи изпълнението на специфични задачи, като последствие от аварийни събития. Осигуряването с транспорт, при приоритетното решаване на кризисна ситуация, засяга автомобилния транспорт и в значителна степен се състои от понижена работоспособност на транспорта в засегнатия район, от осигуряване на транспорт при евакуация и от изпълнението на ремонтно-строителни работи на сухоземните комуникации. В сегмента на автомобилния транспорт е важно да има работеща система за оптимално използване на моторните превозни средства, която да изпълнява изискванията за кризисно управление на транспорта и в значителна степен да осигури транспорт за гражданите, като се има предвид, че е необходимо да се осигури работоспособност на сухоземните комуникации и ефективно използване на пътните строежи и пътно-строителната механизация за извършване на поддръжка, реконструкция и строителни работи на сухоземните комуникации.


кризисна ситуация критерии за оценка осигуряване на транспортcrises situation evaluation criteria transport provisionЕва Свентекова Зденек Дворак Ладислав Новак Мария Лускова

BIBLIOGRAPHY

[1]Buganová, K.: Monitoring rizika prostredníctvom systémov včasného varovania In: Periodica Academica. - ISSN 1802-2626. - Roč. 7, č. 1 (2012), s. 14-19.

[2]Novák, L. a kol.: Plánovanie zdrojov na riešenie krízových situácií, Bratislava, VŠMEVS 2010. 308 s. ISBN 978-80-970272-4-7.

[3]Sventeková, E. a kol.: Logistics and transport in crises situations, Žilina, EDIS 2012, 169 s. ISBN 978-80-554-0579-7

[4] Vidrikova, D.at al.: Ochrana prvkov kritickej infraštruktúry v cestnej doprave. In: Logistický monitor, september 2011, ISSN 1336-5851

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките