Научен доклад ID 791 : 2013/3
ОЦЕНКА НА РИСКА НА КРИТИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Зденек Дворак, Бохус Леитнер, Мария Лускова, Ладислав Новак, Ева Свентекова

Статията представя подходящи методи за количествена и качествена оценка на риска на критичните инфраструктурни елементи в автомобилния транспорт. Оценката на риска се състои от идентифициране на източниците на риск, анализ на риска и управление на риска. Авторите се фокусират в тяхното изследване върху прилагането на методология за оценка на риска на пътни обекти. По време на идентификацията на източниците на риск те изследват теоретично възможните рискове и се концентрират най-вече върху най-вероятните рискове. В рамките на анализа на риска авторите дефинират матрица на риска. Най-важния теоретичен принос е двустепенен модел, разработен за оценка на риска на пътния трафик. Този модел е използван за конкретен мост в Братислава. В този изследователски проект авторите дават ново научно доказано решение за оценка на критичните инфраструкторни елементи.


оценка на риска критична инфраструктура автомобилен транспорт двустепенен модел.risk assessment critical infrastructure road transport two-level model.Зденек Дворак Бохус Леитнер Мария Лускова Ладислав Новак Ева Свентекова

BIBLIOGRAPHY

[1] Act 45, 2011. Zákon č.45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre

[Act No 45/2011 about critical infrastructure] Bratislava, Slovakia: National Council.

[2] Barciakova, M., 2011. Hodnotenie rizík prvkov cestnej dopravy v kritickej infraštruktúre

[Risk assessment of critical infrastructure road elements, dissertation thesis] Zilina: University of Zilina, 126 p.

[3] Dvorak, Z., Leitner, B., Sventeková, E. 2010. Riadenie rizík v železničnej doprave

[Managing of risks in railway transport] Monograph. 208 p. 1st ed. Pardubice, Czech Republic: Institut J.Pernera.

[4] European Union 114, 2008. Smernica Rady EÚ č.114/2008 o identifikácii a označení

[5] Jasenovec, J., 2011. Ochrana kritickej infraštruktúry

[Critical infrastructure protection] Dissertation Thesis. Doctoral Dissertation ed. Zilina, Slovakia: University of Zilina.

[6] Report, 2011. Annual Report 2011 of Ministry of Transport, Construction and Regional Development. Bratislava, Slovakia: Ministry.

[7] Simak, L., Dvorak, Z., Gaspierik, L., Kampova, K., Reitspis, J., Seidl, M., Svetlik, J. 2012. Ochrana kritickej infraštruktúry v sektore dopravy

[Critical infrastructure protection in sector transport] Monograph. 180 p. 1st ed. Zilina, Slovakia: University of Zilina.

[8] Vidrikova, D., Boc. K. 2013. Ochrana kritickej infraštruktúry I. časť

[Critical infrastructure protection, 1st part] 1st ed. Žilina, Slovakia, University of Zilina. 164 p.

[9] Vidrikova, D., Boc. K. 2013. Ochrana kritickej infraštruktúry II. časť,

[Critical infrastructure protection, 2nd part] 1st ed. Žilina, Slovakia, University of Zilina. 178 p.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките