Научен доклад ID 789 : 2013/3
ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ТРАНСПОРТА ПОРАДИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ

Пламена Златева1, Димитър Велев2

През последните години значително се увеличиха природните бедствия на територията на нашата страна, които водят до значими негативни последствия за транспорта. Това налага извършването на обективна оценка на риска, на базата на която да се предприемат съответните ефективни мерки за намаляване на щетите. В настоящия доклад се предлага подход за комплексна оценка на риска от природни от бедствията за транспорта на базата на актюерски модел при отчитане на наличната количествена информация. По-конкретно, се представят се специфичните особености на индивидуалния модел на риска. Обосновава се идеята, предложеният модел да се включи в разработваната информационна система за оценка на риска от приридни бедствия с използване на технологията Cloud computing.


актюерски модели индивидуален модел на риска природни бедствия общи загуби транспорт Cloud computingactuarial models individual risk model natural disasters total losses transport Cloud computingПламена Златева Димитър Велев

BIBLIOGRAPHY

[1] Georgieva Kristalina, Da si pozhelaem nay-dobroto, da se podgotvim za nay-loshoto, sp. „Menidzhar”, Dekemvri, 2010.
( [1] Георгиева Кристалина, Да си пожелаем най-доброто, да се подготвим за най-лошото, сп. „Мениджър”, Декември, 2010. )

[2] Informatsiya za Krizisnite sabitiya na Natsionalniya statisticheski institut, http://www.nsi.bg/
( [2] Информация за Кризисните събития на Националния статистически институт, http://www.nsi.bg/ )

[3] Padli J., M. S. Habibullah, A.H. Baharom, (2010), Economic impact of natural disasters" fatalities", International Journal of Social Economics, Vol. 37, Iss: 6, pp.429 – 441.

[4] Klugman S., H. Panjer, G. Willmot (2004) Loss Models – From Data to Decisions, 2nd ed., Wiley-Intercience, New Jersey.

[5] Kaas R.,• M. Goovaerts, J. Dhaene, M. Denuit (2008) Modern Actuarial Risk Theory -Using R, 2nd ed., Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg.

[6] DifferenceBetween.com, htt p://www.diff erencebetween.com/.

[7] McEvoy, N., Cloud 2.0 – Socially Aware Cloud Storage, http://cloudbestpractices. net/2011/05/25/1512/.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките