Научен доклад ID 788 : 2013/3
ВЪЗ ОСНОВА НА КОИ КРИТЕРИИ ПРИЕМАМЕ РИСКОВЕТЕ В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА

Мария Антова

Транспортът е многофакторна отворена система, която е изложена на множество вътрешни и външни рискове с различен вид и произход (технически, организационен, човешки, природен и т.н.). Видът на рисковете често е фактор, който играе голяма роля в решението за това как да оценим риска и в преценката ни за това кога той е приемлив за нас. От друга страна, историческото развитие на различните видове транспорт в техническо, организационно и географско отношение също е важен фактор, допринасящ за разнообразните практики по отношение на управлението и оценката на рисковете. Затова ролята на международно приети закони и стандарти, съдържащи изисквания за оценката и приемливостта на риска, е изключително важна. Такива документи са например семейството от международни стандарти IEC 61508, ARP 4754/ED 79, DO-178/ED 12B, DO-254/ED 80, ISO 26262, а така също и други международни стандарти и документи. Тази статия има за цел да представи кратък преглед на съвременните практики в някои видове транспорт по отношение на критериите за приемливост на риска. Понастоящем в международен план много от аспектите свързани с тези критерии все още нямат решение. От гледната точка на автора тази статия има за цел представи кратък обективен обзор, който да допринесе за дискусиите и да провокира по-нататъшни разговори, анализи и научна дейност по дадената тема.


безопасност управление оценка и критерии за приемливост на риска транспортsafety management evaluation and criteria for risk acceptance transportМария Антова

BIBLIOGRAPHY

[1] “Commission Regulation (EC) No 352/2009 of 24 April 2009 on the adoption of a common safety method on risk evaluation and assessment as referred to in Article 6(3)(a) of Directive 2004/49/EC of the European Parliament and of the Council”, “Commission Implementing Regulation (EU) No 402/2013 of 30 April 2013 on the common safety method for risk evaluation and assessment and repealing Regulation (EC) No 352/2009”

[2] Final report of the study on "Risk Acceptance Criteria for Technical Systems and Operational Procedures", issued by the European Railway Agency, prepared by Det Norske Veritas Ltd., Revision 02, 22/01/2010

[3] “Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems”, EUROCAE ED-79A i SAE Aerospace Recommended Practice ARP 4754A, 21/12/2010
( [3] “Guidelines for Development of Civil Aircraft and Systems”, EUROCAE ED-79A и SAE Aerospace Recommended Practice ARP 4754A, 21/12/2010 )

[4] “Guidelines and methods for conducting the safety assessment process on civil airborne systems and equipment”, EUROCAE ED135 and SAE Aerospace Recommended Practice ARP 4761, 12/1996

[5] “Software considerations in airborne systems and equipment certification”, EUROCAE ED-12 i RTCA DO-178, issue B, 1/12/1992
( [5] “Software considerations in airborne systems and equipment certification”, EUROCAE ED-12 и RTCA DO-178, issue B, 1/12/1992 )

[6] “Design Assurance Guidance for Airborne Electronic Hardware”, EUROCAE ED-80 and RTCA DO-254, 4/2000

[7] “Road vehicles – Functional safety” ISO 26262 Parts 1-9, first edition, 2011-11-15 ISO/FDIS 26262, Part 10, 20/07/2011

[8] “Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems IEC 61508 Parts 1-7, Edition 2.0, 4/2010

[9] “EN 50126:1999 - The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)”

[10] “EN 50128:2001 - Communications, Signalling and Processing Systems - Software for Railway Control and Protection Systems”

[11] “EN 50129:2003 Railway Applications - Communication, signalling and processing systems - Safety Related Electronic Systems for Signalling”

[12] “International Maritime Organisation, Guidelines for Formal Safety Assessment (FSA) for use in the IMO Rule Making Process”, T1/3.02, T5/1.01, 05/04/2002

[13] “International Code of Safety for High-Speed Craft (HSC Code) (resolution MSC.36 (63)”, which was developed following a revision of the “Code of Safety of Dynamically Supported Craft (resolution A.373(X))”.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките