Научен доклад ID 781 : 2013/3
АНАЛИЗ НА ТРАНСПОРТНИ СИСТЕМИ, ЧРЕЗ ДИСКРЕТНО-СЪБИТИЙНО МОДЕЛИРАНЕ

Тодор Размов

В статията се разглежда подхода за представяне на транспортните системи и техните елементи като системи за масово обслужване (СМО) и симулиране на тяхната работа чрез дискретно-събитийно моделиране. За прилагането на този тип моделиране може да бъде използван специализирания език за програмиране GPSS (General Purpose Simulation System).

В доклада е представен специално разработен сегмент на GPSS за получаване на вероятностите на състоянията на едноканални и многоканални системи за масово обслужване. Това ще спомогне за адекватното изследване на транспортни системи, които могат да се представят като системи за масово обслужване с произволни закони за разпределение на интервалите на входящия поток и времето на обслужване, с по специфични дисциплини на обслужване и липса на крайни аналитични зависимости за определяне на операционните характеристики.


симулационно моделиране дискретно-събитийно моделиране транспортни системиqueuing systems simulation modeling discreet-event modeling transport systemsТодор Размов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kachaunov T. Tr., „Modelirane i nadezhdnost na prevozniya protses”, Sofiya, VTU „Todor Kableshkov”, 1997.
( [1] Качаунов Т. Тр., „Моделиране и надеждност на превозния процес”, София, ВТУ „Тодор Каблешков”, 1997. )

[2] http://www.anylogic.com/

[3] Shrayber T. Dzh., „Modelirovanie na GPSS”, M., „Mashinostroenie”, 1980.
( [3] Шрайбер Т. Дж., „Моделирование на GPSS”, М., „Машиностроение”, 1980. )

[4] Kachaunov T. Tr., Karagyozov K. St., Kupenov D. P., Razmov T. R., „Imitatsionno modelirane na transportnite protsesi“, Sofiya, VVTU „Todor Kableshkov”, 1998.
( [4] Качаунов Т. Тр., Карагьозов К. Ст., Купенов Д. П., Размов Т. Р., „Имитационно моделиране на транспортните процеси“, София, ВВТУ „Тодор Каблешков”, 1998. )

[5] Kleynrok L., „Teoriya massovogo obsluzhivaniya”, M., „Mashinostroenie”, 1979.
( [5] Клейнрок Л., „Теория массового обслуживания”, М., „Машиностроение”, 1979. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките