Научен доклад ID 778 : 2013/3
ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА ПРИ ИЗЧЕРПВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РЕСУРСИ

Тошо Трифонов Качаунов

Транспортът е голям консуматор на енергия като по-голяма част е от невъзстановяеми източници основно нефт. С изчерпването им се налага прилагане на нови източници за енергия. Направен е анализ на техническите, икономическите, организационните проблеми свързани с възможните алтернативи: биогорива, електроенергия, водород и други. На базата на анализа е направена прогноза за развитието на транспортната система и мястото на различните видове транспорт в нея.


транспортна система алтернативни източници на енергия перспективаTransportation system alternative sources of energy perspectiveТошо Трифонов Качаунов

BIBLIOGRAPHY

[1] Statisticheski godishnitsi na RB 1950/ 2010g.
( [1] Статистически годишници на РБ 1950/ 2010г. )

[2] Internet (Internet)
( [2] Интернет (Internet) )

[3] Braul S. „Zhivot bez petrol“- Ikonomika 2006g.
( [3] Браул С. „Живот без петрол“- Икономика 2006г. )

[4] Petkov I., Ivanov L. „Predpostavki za razvitie na elektromobilniya transport v Balgariya.“ Mehanika transport komunikatsii tom10 broy 3/1 2012g
( [4] Петков И., Иванов Л. „Предпоставки за развитие на електромобилния транспорт в България.“ Механика транспорт комуникации том10 брой 3/1 2012г )

[5] Bakalov 3. „Dobivane na serovod raztvoren v dolnite plastove na vodni baseyni i proizvodstvo na elektricheska energiya i himicheski produkti“ XVIII mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2008“ Sofiya 2008g.
( [5] Бакалов 3. „Добиване на серовод разтворен в долните пластове на водни басейни и производство на електрическа енергия и химически продукти“ XVIII международна научна конференция „Транспорт 2008“ София 2008г. )

[6] DOE Hydrogen and Fuel cells program record.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките