Научен доклад ID 771 : 2013/1
СИМУЛАЦИОНЕН МОДЕЛ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ИЗЛОЖЕНИЯ И ПАНАИРИ

Vladimir Ilin, Dragan Simić, Nenad Saulić

Търговските панаири и изложения играят важна роля в регионалното популяризирането и развитието . Изложителите гледат на тях като възможност да популяризират своите продукти и дейности. Брой на изложители, качеството на изложените стоки и техния произход се отразява на броя на посетителите. В тази връзка е необходима логистична подкрепа за организиране на такава проява. Също така, разработване на подробен каталог, план за подготовка и график за организирането са от съществено значение за високо ниво и гладко изпълнение на доставките. Целта на тази статия е да опише , анализира и симулира обслужване на Туристическото изложение в Нови Сад Теорията за изчакане е основа за анализ на данни и база за компютърна симулация. Процесът на изложбените доставки е моделиран като се вземат предвид разпределението на процедурите за разтоварване като се предполага Поасоново разпределение за планираното пристигане ( λ ) и експоненциалното разпределение за цени на услуги ( μ ) . Софтуер Matlab с инструментариум Simulink се използва за генериране модела на компютърна симулация. Последната стъпка е включване на параметрите ( λ и μ ) в симулационния модел и анализиране на резултатите. Допълнителна възможност е да се прогнозират процесите и определят изисквания за по-взискателно обслужване. Получените параметри от симулацията показват, че качеството доставките на изложението в Нови Сад е добро, но моге да бъдат подобрено . Ето защо, се предлагат няколко мерки, които ще доведат до подобрена производителност и по-голяма ефективност на доставките. Освен това , статията установява връзки между логистиката, организирането на изложбените процеси и софтуерна поддръжка . Най-важните приноси на тази статия са: (i) компютърна симулация на реалната система с множество възможности за подробни анализи, прогнози и подобряване на процесите на вземане на решения (ii) корелация между затворена верига за доставки и изложбената организация и (iii) цялостен анализ на изложението в Нови Сад и следователно, принос в регионалното икономическо развитие и напредък.


FT изложба затворен цикъл на веригата за доставки Simulink чакане теория Matlab симулация.FT exhibition closed-loop supply chain Simulink queuing theory Matlab simulation.Vladimir Ilin Dragan Simić Nenad Saulić

BIBLIOGRAPHY

[1] CHIBBA A., J. RUNDQUIST. Mapping flows - An analysis of the information flows within the integrated supply chain. Proceedings of the 16th Annual Conference for Nordic Researchers in Logistics, (2004), 1-18.

[2] R. BLACK. The Trade Show Industry: Management and Marketing Career Opportunities, East Orleans, MA: Trade Show Bureau, 1986.

[3] http://www.wfto.com (last time accessed 11.03.2013.).

[4] U. N. BHAT. An Introduction to Queueing Theory, Birkhäuser Boston, USA, 2008.

[5] http://www.statsoft.com (last time accessed 15.03.2013.).

[6] NICA M., LUCIAN, GANEA M., G. DONCA. Simulation of queues in manufacturing systems. Annals of the Oradea University, 7 (2008), 1656-1660.

[7] SCHNEUWLY P., M. WIDMER. Layout modeling and construction procedure for the arrangement of exhibition spaces in a fair. International transactions in operational research, 10 (2003), No. 4, 311–338.

[8] MURITIBA A. E. F., MARTELLO S., IORI M., M. J. N. GOMES. Optimal design of fair layouts. Flex Services and Manufacturing Journal, in press.

[9] STOCK J. R., D. M. LAMBERT. Strategic logistics management, Homewood. U.S.A. 1987.

[10] MUTHIAH K. Logistics Management and World Seaborne Trade, Global Media, 2010.

[11] TALLONTIRE A. Partnerships in Fair Trade: Reflections from a Case Study of Cafédirect. Development in Practice, 10 (2000), No. 2, 166-177.

[12] HUNG G. K. Dynamic model of the vergence eye movement system: simulations using MATLAB:SIMULINK. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 55 (1998), 59–68.

[13] http://www.mathworks.com (last time accessed 07.03.2013.).

[14] INYIAMA H. C., CHIDIEBELE U., OKEZIE C. C., O. KENNEDY. MATLAB Simevent: A Process Model Approach for Event-Based Communication Network Design. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 2 (2012), 5070–5080.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките