Научный доклад ID 657 : 2018/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ НА КРАНОВИ РЕЛСОВИ ПЪТИЩА

Красимир Кръстанов

Цялостната изследването на техническото състояние крановите релсови пътища при работата на товароподемните кранове и съответствието им с изискванията на нормативните актове е важен елемент за безопасността на тези съоръжения. Дори незначителни отклонения от нормативните стандарти може да

предизвика авария, поради това е необходимо да се извършват редовни технически прегледи на подкрановите релсови пътища.

При монтиране на нови подкранови пътища лицето, което ги е монтирало е длъжно да представи на ползвателя проект на подкрановия път и протокол от измерване на размерите на релсовия път.

Критериите за бракуване на релсов път са:

- при наличие на пукнатини и отчупени парчета с всякакви размери,

- при вертикално, хоризонтално или наклонено (вертикално плюс половината

хоризонтално) износване на главата на релсата с повече от 15 на сто от размера на

неизносен профил.

Съгласно изискванията на чл.94 от Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения /НБЕТНПС/, лицата, които поддържат повдигателни съоръжения, са длъжни веднъж годишно да проверяват дали елементите, възлите и частите на повдигателните съоръжения подлежат на бракуване и дали релсовите пътища съответстват на проекта.

Целта на настоящата работа е да се изследва и да се направи оценка на техническото състояние на подкранов релсов път върху които се движи едногредов мостов кран като се установи неговото състояние, съгласно действащите нормативни изисквания.


безопасност товароподемни кранове подкранови релсови пътища диагностикаsafety lifting capacity crane rail roads diagnosticsКрасимир Кръстанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Diviziev V., Kolarov I., Prodanov M., Karaivanov P., Podemno-transportni mashini i sistemi, Tehnika, 1993
( [1] Дивизиев В., Коларов И., Проданов М., Караиванов П., Подемно-транспортни машини и системи, Техника, 1993 )

[2] Zahariev P., B. Petkov, E. Yonchev, V. Vasilev – Zashtita ot sblaskvane na dva kranovi mehanizmi raboteshti na obsht relsov pat – TRANSPORT 2002 g.
( [2] Захариев П., Б. Петков, Е. Йончев, В. Василев – Защита от сблъскване на два кранови механизми работещи на общ релсов път – ТРАНСПОРТ 2002 г. )

[3] Naredba za bezopasnata eksploatatsiya i tehnicheskiya nadzor na povdigatelni saorazheniya, Prieta s PMS № 199 ot 10.09.2010 g., obn., DV, br. 73 ot 17.09.2010 g.,izm. i dop., br. 88 ot 24.10.2014 g.
( [3] Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, Приета с ПМС № 199 от 10.09.2010 г., обн., ДВ, бр. 73 от 17.09.2010 г.,изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г. )

[4] Kranovyye puti. Trebovaniya k ustroystvu, stroitelstvu i bezopasnoy ekspluatatsii nadzemnyh kranovyh putey. Obshtie tehnicheskie trebovaniya., Avtonomnaya nekommercheskaya organizatsiya «Nauchno-issledovatelskiy tsentr «Put K», Moskva 2012.
( [4] Крановые пути. Требования к устройству, строительству и безопасной эксплуатации надземных крановых путей. Общие технические требования., Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский центр «Путь К», Москва 2012. )

[5] Krastanov Kr., Tehnicheska bezopasnost pri rabota s podemno-transportna i stroitelna tehnika“ , VTU „Todor Kableshkov“, 2018
( [5] Кръстанов Кр., Техническа безопасност при работа с подемно-транспортна и строителна техника“ , ВТУ „Тодор Каблешков“, 2018 )

[6] Krastanov Kr. Non-destructive control of cranes rails, The Eurasia Proceedings of Science, Technology, Engineering & Mathematics (EPSTEM), October 26-29, 2017, Antalya, Turkey, Volume 1, Pages 218-223, ISSN: 2602-3199

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie