Научен доклад ID 655 : 2012/1
Анализът "Разходи-обем-печалба" като инструмент за изследване на експлоатационните разходи в предприятие за железопътни товарни превози

Емилия Вайсилова

Една от възможностите за изследване на промените във финансовия резултат, при изменения в обема на транспортната дейност, е прилагане на анализа по зависимостта "Разходи-Обем-Печалба", наричан още анализ на критичната точка (break-even analysis). Този анализ дава възможност да се изследва още влиянието на фактори като продажна цена, променливи разходи и постоянни разходи върху финансовия резултат.

В статията се разглежда приложението на анализа на критичната точка, при изследване на експлоатационните разходи, в предприятие за железопътни товарни превози. С помощта на този анализ се определя обема на транспортната дейност, при който се достига изравняване на получените приходи с извършените за тях разходи. Това способства да се определи праг на ефективност от транспортната дейност на фирмата.

Приложението на анализа е демонстрирано чрез данни за примерно железопътно предприятие за товарни превози. Въз основа на информация за шест годишен период, е установена критичната точка за всяка година и резултатите са интерпретирани.

Посредством получените резултати от анализа по критичната точка, са изчислени показатели за сигурност, с чиято помощ е оценено нивото на стопанския риск във фирмата. Предложени са мерки за коригиране на същият.


разходи обем на дейността печалба анализ на критичната точка показатели за сигурностoperating costs business activity volume profit break-even point analysis certainty indicatorsЕмилия Вайсилова

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките