Научен доклад ID 654 : 2012/1
Изследване динамиката на експлоатационните разходи чрез линейна регресия в предприятие за товарни железопътни превози

Емилия Вайсилова

През последните години, предприятията от транспортния сектор, осъществяват своята дейност в една силно конкурентна среда. Това поражда необходимостта от непрекъснато наблюдение, анализиране и контролиране на експлоатационните разходи, което е предпоставка за успешно развитие на бизнеса.

В настоящата статия, се разглежда възможността за изследване динамиката на експлоатационните разходи спрямо обема на извършената транспортна дейност, чрез прилагане на линеен регресионен анализ. Последният се е наложил в теорията и практиката на управленския счетоводен анализ, като най-точен метод за апроксимативно представяне на функцията на разходите за управленски цели, с нейните два компонента ? променлива и постоянна. Анализът дава възможност да се създаде модел за количествено измерване на зависимостта между експлоатационните разходи и обема на произведената транспортна продукция, изразена в тонкилометри (ткм). Основно негово предимство е, че позволява изчисляване на измерители за достоверност на вида на връзката между разходите и обема. Чрез линейната регресия е възможно да се направи оценка на бъдещите експлоатационни разходи, в зависимост от размера на осъществения обем товарна превозна дейност.

Въз основа на данни за експлоатационните разходи и обема на извършената транспортна дейност, в примерно транспортно предприятие, е изведено регресионното уравнение, изразяващо зависимостта между тях. Измерена е и силата на тази връзка чрез последващо осъществяване на корелационен анализ.


линеен регресионен анализ експлоатационни разходи променливи и постоянни експлоатационни разходи обем транспортна дейностLinear regression analysis operaing costs variable and fixed operating costs volume of transport activityЕмилия Вайсилова

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките