Научен доклад ID 6 : 2003/1
Необходимост от национална политика в поддържането и ремонта на шосейните транспортни средства в България

Доц. д. ик. н. Петко Аврамов

Авторемонтните услуги са необходимо присъщи за поддържането в техническа изправност на транспортните средства, а това е условие за реализирането на превозния процес.

Практиката у нас е наложила ежегодно да бъдат извършвани и по една или повече контролни проверки за определяне и оценка на степента на техническа изправност на всяко едно зачислено в националния регистър шосейно транспортно средство.

Успоредно с извършването на тази услуга се изпълняват и редица други нетехнически функции, с които се оценява приноса на автомобила към националната икономика.

Със смяната на модела на стопанско управление на страната от 1990 г. до сега настъпиха сериозни промени в приноса, същността, съдържанието, ролята и обема на сервизната дейност.

Развитието на абтомобилизацията обаче подсказва, че е необходимо да се измени и усъвършенства националната политика по отношение на ремонтната дейност, тъй като тя сега е скрит генератор на неефективно влагане на национален трудов ресурс и разходи за внос на нови резервни части.

В статията се предлагат конкретни насоки за усъвършенстване на националната политика в реализирането на авторемонтните услуги, като условие за повишаване на ефективността и приноса u в националната икономика.

open/download as PDF
автосервизни услуги национална политика ефективност принос икономически интереси автомобилизация транспортни средства ремонт екология.vehicle repair services national policy economic effecДоц. д. ик. н. Петко Аврамов

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките