Научен доклад ID 482 : 2011/1
Кинематични и силови параметри на модули на хидромеханична трансмисия с разделяне на мощностния поток за автобуси, тежки автомобили и спе

Пенко Цветков Петков

Понастоящем в трансмисиите на автобуси, магистрални авто-

влакове, тежки самосвални автомобили и специални транспортни машини най-голямо приложение са намерили хидромеханични предавки (ХМП) с т. нар. външно разделяне на мощностния поток. Независимо от големия обхват на регулиране на силовия поток, този тип предавки имат нисък коефициент на полезно действие. Стремежът за повишаване на скоростните, енергийно-икономическите и екологичните показатели на автотранспортните средства (АТС) е непосредствено свързан с непрекъснатото развитие и усъвършенстване на техните конструкции. Едно от направленията за постигане на тези показатели е разработването и внедряването на нови типове предавателни механизми.

Обект на разглеждане в работата са модули на двупоточни (диференциални) ХМП, предназначени за автоматични трансмисии на различни видове АТС. Характерна особеност на този тип предавки е, че мощността се разделя на два потока чрез паралелно работещи механични и хидравлични звена. На базата на примерни диференциални модулни схеми на ХМП с външно разделяне на мощностния поток е извършен кинематичен и силов анализ. Определени са основни параметри и характеристики на модулите, които дават възможност за сравнение и оценка на различни варианти двупоточни ХМП. Посочени са предимствата и недостатъците на двата възможни варианта модули на ХМП с външно разделяне на мощностния поток.

Резултатите от разработката могат да бъдат използвани при проектиране, конструиране и изчисляване на автоматични хидромеханични трансмисии за различни видове АТС.


модул на хидромеханична предавка автотранспортно средство хидротрансформатор диференциално звено кинематично и силово предавателно число коефициент на натоварванеmodule of hydromechanical transmission vehicle hydro transformer differential sectioПенко Цветков Петков

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките