Научен доклад ID 465 : 2010/1
Актуализиран критерий за оцанка на износването на употребявани леки автомобили

Райко Станев

Настоящата работа представя преглед на измененията в пътно-транспортната обстановка в България и на пазарните условия през последните години. На базата на него е обоснована необходимостта от въвеждане на нови, по-обективни подходи при анализа на състоянието на най-масовите моторни превозни средства ? леките автомобили.

Предложено е съвременните модели да бъдат снабдявани с брояч, отчитащ направените до момента обороти от двигателите им. Освен това е аргументирана потребността от използване на нов, по-комплексно отразяващ състоянието на автомобила критерий на износване, за чието изчисляване е предложена формула в параметричен вид и са препоръчани ориентировъчни стойности на участващите в нея коефициент и степенни показатели. Посочени са и перспективите за бъдеща изследователска работа, целяща получаването на конкретна формула за неговото изчисляване. С помощта на този актуализиран критерий ще стане възможно отчитането не само на общия пробег на съответното моторно превозно средство, но и на режима на експлоатацията му, който има пряко отражение върху състоянието както на двигателя, така и на цялата му конструкция.

open/download as PDF
употребявани леки автомобили износване критерий за оценкаused cars wearing out criterion for judgmentРайко Станев

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките