Научен доклад ID 36 : 2004/2
Прилагане на множествената корелация при анализ на себестойността на товарните превози в железопътния транспорт

Виолета Македонска

Себестойността е един от основните качествени показатели, в който се отразява цялата стопанска дейност в железопътния транспорт. За нейното изследване може да се използва множествена корелация, чрез която се построява конкретен математико - статистически модел. С него се цели правилното обосноваване и разкриване влиянието на определени фактори върху себестойността. Извършеното изследване е опит за изясняване на характера на тази взаимовръзка, която е много тясна. Този извод дава основание да се предложи по- задълбочено изучаване и прилагане на метода на множествената корелация при изследване зависимостта между себестойността и други фактори в железопътния транспорт.


множествена корелация себестойност железопътен транспортmultiple correlation prime cost haulage railway transportationВиолета Македонска

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките