Научен доклад ID 2475 : 2024/4
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Диана Владимирова Драгиева

По отношение на изискванията, критериите и методите на ЕС за управление на безопасността и оценка на риска в железопътната транспортна система, в доклада се анализират основните фактори, които влияят върху безопасността. Изследват се основните методологични проблеми, свързани с безопасността в железопътните компании, като се подчертава значението на системите за управление на безопасността и тяхната структура. Анализират се и принципите на управление на железопътния транспорт и отделните железопътни предприятия, като се подчертават основните компоненти на системите за управление на безопасността. Тези системи трябва да включват политика за безопасност, вътрешни разпоредби и процедури, стратегии за насърчаване на безопасността, обучение на персонала и методи за идентифициране на опасностите. Очертани са седем вида анализ на безопасността, включително концептуален, първоначален, подробен и систематичен, функционален, специфичен за работното място анализ и анализ, базиран на изисквания за безопасност. Категоризирани са методите за анализ и оценка на безопасността въз основа на техните цели, аналитичен тип и логически подход. Обсъждат се силните и слабите страни на всеки метод и препоръчителните указания за употреба. Подчертана е ключовата роля на безопасността за подобряване цялостната дейност на железопътните предприятия.


железопътен транспорт оценка на риска общ метод за безопасност функционалност подходи и методи.railway transport risk assessment general safety method functionality approaches and methods.Диана Владимирова Драгиева

BIBLIOGRAPHY

[1] Direktiva 2001/13/EO otnosno litsenzirane na zhelezopatnite predpriyatiya. 2001.
( [1] Директива 2001/13/ЕО относно лицензиране на железопътните предприятия. 2001. )

[2] Direktiva 2004/49/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 29 april 2004 godina otnosno bezopasnostta na zhelezopatniya transport v Obshtnostta.
( [2] Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно безопасността на железопътния транспорт в Общността. )

[3] Direktiva 2001/16/EO za operativnata savmestimost na transevropeyskata konventsionalna zhelezopatna sistema. 2001.
( [3] Директива 2001/16/ЕО за оперативната съвместимост на трансевропейската конвенционална железопътна система. 2001. )

[4] Reglament (ES) № 1158/2010 na Komisiyata ot 9 dekemvri 2010 g. otnosno obsht metod za bezopasnost za otsenka na saotvetstvieto s iziskvaniyata za poluchavane na sertifikat za bezopasnost na zhelezopatniya transport.
( [4] Регламент (ЕС) № 1158/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. относно общ метод за безопасност за оценка на съответствието с изискванията за получаване на сертификат за безопасност на железопътния транспорт. )

[5] Vasilova, E., Development of Management Decisions in the Conditions of Economic Risk, The 23th International Scientific Conference “Crisis Situations Solution in the Specific Environment”, 23th and 24th May 2018, Zilina, Slovakia, 2018.

[6] Vasilova E., Assessment and Management of Enterprise Liquidity in Conditions of Crisis. The Twenty International Scientific Conference Crises Situations Solution in the Specific Environment, Zilina, Slovakia, E.U., 20–21 May 2015.

[7] Georgiev, N. Monografiya „Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport”. Sofiya. 2015.
( [7] Георгиев, Н. Монография „Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт”. София. 2015. )

[8]Georgiev, N. Knowledge management system for improvement of quality of railway transport service. XXI International Scientific-technical Conference “Trans & Motauto”, Varna, 2013.

[9] Breyne, T., Jovicic, D., Common safety method concerning risk determination and assessment, era, safety unit, safety assessment sector, ERA report, 2008.

[10] Stoyanov, P. (2022). Opportunities for improving passenger transport by rail transport in the Republic of Bulgaria. Proceedings of University of Ruse, Volume 61, book 4.2., p. 18-19.

[11] Varadinova, Y., Models for Sustainable Development of Railway Infrastructure, Dissertation, VTU Todor Kableshkov, Sofia, 2014.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките