Научен доклад ID 2473 : 2024/4
НУЛЕВОЕМИСИОННИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА – ИНОВАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ В ТРАНСПОРТНАТА СИСТЕМА НА ГРАДОВЕТЕ

Ивайло Стоилов, Гергана Якимова, Калина Семова

Тъй като автомобилният транспорт, в т.ч и градският обществен транспорт, генерира най-много емисии на вредни вещества, и в контекста на заложените европейски политики за намаляване на същите, в статията са изследвани иновациите за обществен транспорт. Извършено е статистическо проучване, обхващащо моментната наличност на нулевоемисионни транспортни средства в градовете в Република България и е изследвана наличната зарядна инфраструктура в Столична община.

Глобалните тенденции на преход към “по-зелен” и екологично чист транспорт през последното десетилетие водят до непрекъснато увеличаване на броя на електрическите автобуси в Европа и в частност – в България. Тези превозни средства се считат за по-чиста транспортна алтернатива, тъй като имат по-малко въздействие върху околната среда от конвенционалните автобуси с двигатели с вътрешно горене. В практиката се използват електробуси само с батерии или кондензатори, както и т. нар. plug-in хибридни модели, които могат да превключват на стандартно гориво при изразходване на енергията в акумулатора.

В статията са разгледани основните източници на финансиране за нулевоемисионни транспортни средства и зареждаща инфраструктура, като са отбелязани бъдещите очаквания и резултати.

Очертан е приносът от обновяването на наличния автопарк за обществен транспорт и развитието на зарядната инфраструктура към трите стълба за устойчиво развитие.


нулевоемисионни превозни средства за обществен превоз неблагоприятни ефекти градски транспорт намаляване на вредното въздействие зарядна инфраструктура нулевоемисионни транспортни средстваzero emission vehicles for public transport adverse effects oИвайло Стоилов Гергана Якимова Калина Семова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ministerstvo na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto
( [1] Министерство на регионалното развитие и благоустройството )

[2]НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 10, ПАРАГРАФ 1 ОТ ДИРЕКТИВА 2014/94/ЕС ЗА РАЗГРЪЩАНЕТО НА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА

[3]Ofitsialna stranitsa na Evropeyski savet,
( [3]Официална страница на Европейски съвет, )

[4] http://trinmo.org/bg/home

[5] https://busphoto.eu/country/?rid=8

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките