Научен доклад ID 2464 : 2024/2
ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ПОСТОЯННОТОКОВИ ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ ВЪРХУ ЕНЕРГЕТИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПОНИЗИТЕЛНИ ТРАНСФОРМАТОРИ

Мартина Томчева

В настоящия доклад са направени реални измервания за определен период от време на понизителен трансформатор, към чиято страна ниско напрежение e присъединенa една постояннотокова зарядна станция и четири променливотокови зарядни станции за електромобили, като последните не са разгледани в този доклад. Целта е да се направи анализ по отношение влиянието на постояннотоковата зарядна станция върху показателите за качество на електрическа енергия и по-конкретно, влиянието ѝ по отношение на фактора на мощността cosφ на първичната страна на понизителния трансформатор.

Разгледани са енергетичните показатели на страна средно напрежение и ниско напрежение на понизителен трансформаторен пост на територията на ВТУ „Тодор Каблешков“ в момента на работа на зарядната станция. Измерванията са направени на захранващия клон на зарядните станции и на страна средно напрежение на понизителния трансформатор. Направен е сравнителен анализ на cosφ, който определя реактивната енергия на първичната страна на трансформатора.

Направените измервания се отнасят до промяната на качеството на електроенергията от присъединената постояннотокова зарядна станция за електромобили на страна ниско напрежение. Измерванията са при различен товар на трансформатора във всички вторични клонове. По време на изследването натоварването на трансформатора е в широк диапазон поради разнообразния товаров график и независимо от работата на зарядната станция.


електрическа енергия понизителни трансформатори зарядни станции електромобили енергетични показатели.electricity step-down transformers charging stations electric vehicles energy performance.Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Petrov I., Izsledvane na faktora na moshtnost i merki za podobryavaneto mu. Godishnik na Tehnicheskiya Universitet – Sofiya, t. 67, kn. 1, 2017 g., str. 104-112., 2017 g.,
( [1] Петров И., Изследване на фактора на мощност и мерки за подобряването му. Годишник на Техническия Университет – София, т. 67, кн. 1, 2017 г., стр. 104-112., 2017 г., )

[2] Mitseva D. Spetsifichni osobenosti, parametri i harakteristika na litievoyonni akumulatorni baterii, Shesta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Komunikatsii, elektroobzavezhdane i informatika v transporta - KEIT – 2022“, gr. Bansko, 30.08. - 02.09.2022 g., (sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 20, br. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) https://mtc-aj.com/library/2260.pdf
( [2] Мицева Д. Специфични особености, параметри и характеристика на литиевойонни акумулаторни батерии, Шеста научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2022“, гр. Банско, 30.08. - 02.09.2022 г., (сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) https://mtc-aj.com/library/2260.pdf )

[3] Mitseva D. Spetsifichni osobenosti, parametri i harakteristika na litiy-ferofosfatni akumulatorni baterii, Shesta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Komunikatsii, elektroobzavezhdane i informatika v transporta - KEIT – 2022“, gr. Bansko, 30.08. - 02.09.2022 g., (sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 20, br. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [3] Мицева Д. Специфични особености, параметри и характеристика на литий-ферофосфатни акумулаторни батерии, Шеста научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта - КЕИТ – 2022“, гр. Банско, 30.08. - 02.09.2022 г., (сп. „Механика, транспорт, комуникации“, том 20, бр. 3/2, 2022, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[4] https://eldrive.eu/bg/ - Ofitsialen sayt na firma Eldrive
( [4] https://eldrive.eu/bg/ - Официален сайт на фирма Eldrive )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките