Научен доклад ID 2459 : 2024/2
ПОЛИТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСОВА И ЕКОЛОГИЧНА УСТОЙЧИВОСТ

Магдалена Петрова-Кирова

Финансовата система е важен елемент на икономиката, който осигурява протичането на паричния поток чрез всички банкови и небанкови финансови институции и финансови пазари. Устойчивостта на финансовата система е от изключителна важност за постигането на ценова стабилност и икономическа устойчивост. В настоящето изследване се разглежда финансовото здраве на кредитните институции и финансовите пазари като важен елемент и необходимо условие за провеждането на една по-добра парична политика от страна на Европейската централна банка (ЕЦБ), която е насочена към постигане на финансова и екологична устойчивост. Представен е основният инструментариум на централната банка за регулиране на икономическата активност на финансовия пазар в контекста на пазарния механизъм. Промяната на лихвените равнища се разглежда като съществен инструмент за поддържане на инфлацията на средносрочно целево равнище от 2% и постигане на ценова стабилност.

Безспорната необходимост от действия за справяне с измененията в климата и въглеродния преход е голямо глобално предизвикателство и политически приоритет на Европейския съюз. Това определя необходимостта в настоящето изследване да бъде представена и политиката на ЕЦБ по отношение на околната среда за намаляване на въглеродните емисии в съответствие с Парижкото споразумение за ограничаване на глобалното затопляне. Екологичната политика на централната банка е разгледана в контекста на екологичната устойчивост и отражението ѝ върху финансовата устойчивост на предприятията за постигане на икономическа стабилност.


Европейска централна банка политика устойчивост финансова екологичнаEuropean Central Bank policy sustainability financial environmentalМагдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Macroeconomics: Principles, Problems, and Policies. McGraw-Hill, 2008, pp. 258-279

[2] Rakarova, S., E. Spasova, Ikonomika (Uvoden kurs), izd. NBU, Sofiya, 2017 g., s. 176
( [2] Ракарова, С., Е. Спасова, Икономика (Уводен курс), изд. НБУ, София, 2017 г., с. 176 )

[3] Evropeyska tsentralna banka, dostapna onlayn na: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.bg...
( [3] Европейска централна банка, достъпна онлайн на: https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.bg... )

[4] Grozdeva, V. Rolyata na tsentralnata banka za ikonomicheskoto razvitie, nauchna statiya, 2001g. dostapna onlayn na: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStu...
( [4] Гроздева, В. Ролята на централната банка за икономическото развитие, научна статия, 2001г. достъпна онлайн на: https://www.iki.bas.bg/Journals/EconomicStu... )

[5] Wang, H., X. Ning, Y. Haiyan, J. Hao, “The dynamic impact of monetary policy on China after crises”, Elsevier, Finance Journal 75, 2022

[6] Evropeyska agentsiya po okolna sreda, dostapna onlayn na: https://www.eea.europa.eu/bg/themes/transpo...
( [6] Европейска агенция по околна среда, достъпна онлайн на: https://www.eea.europa.eu/bg/themes/transpo... )

[7] Natsionalen statisticheski institut, izd. „Okolna sreda“ za 2018, 2019, 2020, 2021g., s. 85, dostapno onlayn na: https://www.nsi.bg/sites/default/files/file...
( [7] Национален статистически институт, изд. „Околна среда“ за 2018, 2019, 2020, 2021г., с. 85, достъпно онлайн на: https://www.nsi.bg/sites/default/files/file... )

[8] Integrirana transportna strategiya do 2030g., dostapna onlayn na: https://www.mtitc.government.bg/sites/defau...
( [8] Интегрирана транспортна стратегия до 2030г., достъпна онлайн на: https://www.mtitc.government.bg/sites/defau... )

[9] Parizhko sporazumenie otnosno izmenenieto na klimata, dostapno onlayn na: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies...
( [9] Парижко споразумение относно изменението на климата, достъпно онлайн на: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките