Научный доклад ID 2456 : 2024/1
ПОЛЕВИ ИЗПИТВАНИЯ НА ВИНТОВИ ПИЛОТИ В ГЛИНЕСТИ ПОЧВИ

Стойна Любенова Костова

В статията е показано изпитване на винтови пилоти „на място“ в глинести почви. Винтовите пилоти и витловите пилоти се прилагат при фундиране на строителни конструкции, за фундаменти подложени на опън, за укрепване на откоси и др. Те са природосъобразни - при тях не се внася бетон в почвата, не се извършват изкопи и почвата може лесно да се възстанови или рекултивира след премахването им. Винтовите пилоти могат да се използват при всякакви видове почви, при наличие на подземни води, замръзнали почви и в трудни за строителство райони. Винтовите пилоти или още наречени винтови анкери са изпитани с действителни размери, такива каквито се използват в практиката. Дължините на изпитваните пилоти са от 0,50 до 1,50 m. При по-малки дълбочини навиването на пилотите се извършва ръчно с подходящо оборудване. Оборудването е изработено специално за провеждане на изпитването. Цялото изпитване се провежда като научен експеримент по научен проект към ВТУ „Тодор Каблешков“ – София. В статията са дадени получените резултати за опънните напрежения, които пилотите могат да понесат. Показани са типовете разрушения, които се наблюдават, видът и големината на разрушените зони в почвата около пилотите. За отчитане на опънните усилия е използван опънен динамометър с обхват 10 тона. Винтовите пилоти се изваждат с автокран. Направени са изводи от извършените проучвания.


винтови пилоти винтови анкери изпитване почва „на място“ глини полеви изпитвания.screw piles screw anchors testing soil ”in situ” clays field tests.Стойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] https://www.zimmereibedarf.com/de/verbindun...

[2] Beim G., Luna C., Results of static and dynamic load tests on helical piles in varved clay of Massachusetts, DFI Journal, Vol.6 No 1, 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie