Научен доклад ID 2455 : 2024/1
ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА ПРОМИШЛЕНИ ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ (ИСКУТНПГИ)

Иван Ганчев

В научния доклад е представена една нова система за извършване на технически надзор на промишлени газови инсталации. Показана е блокова схема, и принципа на работа на тази иновативна система. Направена е оценка на приложимостта и възможностите за повишаване безопасността и безпристрастността при извършваните дейности по технически надзор.


Индустриални газови инсталации промишлени газови инсталации за природен газ технически надзор Наредба за устройството и безопасната експлоатация на газопроводи за пренос и разпределение и на оборудване инсталации и уреди за природен газIndustrial gasИван Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba za ustroystvoto i bezopasnata eksploatatsiya na prenosnite i razpredelitelnite gazoprovodi i na saorazheniyata, instalatsiite i uredite za priroden gaz,(obn. DV. br.67 ot 02 avgust 2004g., v sila ot 03.09.2004g.)
( [1] Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ,(обн. ДВ. бр.67 от 02 август 2004г., в сила от 03.09.2004г.) )

[2] prof. d-r inzh. Petkov H.P., dots. d-r inzh. K. Alichkov H.K., Gazosnabdyavane,
( [2] проф. д-р инж. Петков Х.П., доц. д-р инж. К. Аличков Х.К., Газоснабдяване, )

[3] Guskov, B.I., B.G.Kryazhev. Gazifikatsiya promyshlennyh predpriyatii. M., Stroyizdat, 1982
( [3] Гуськов, Б.И., Б.Г.Кряжев. Газификация промышленных предприятии. M., Стройиздат, 1982 )

[4] Aliev R.A. i dr., Truboprovodnyy transport nefti i gaza, Moskva, Nedra, 1988,
( [4] Алиев Р.А. и др., Трубопроводный транспорт нефти и газа, Москва, Недра, 1988, )

[5] Dots. d-r inzh. G.K.Nikolov, Razpredelenie i izpolzvane na priroden gaz, 2007
( [5] Доц. д-р инж. Г.К.Николов, Разпределение и използване на природен газ, 2007 )

[6] Hristova, D.T., K.G. Hristov. Eksploatatsiya na gazosnabditelni mrezhi i gazovi instalatsii. C., T., 1990.
( [6] Христова, Д.Т., К.Г. Христов. Експлоатация на газоснабдителни мрежи и газови инсталации. C., Т., 1990. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките