Научен доклад ID 2454 : 2024/1
МОДУЛ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА НАЛЯГАНЕТО НА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

Иван Ганчев

В публикацията са описани особеностите на иновативно решение за изграждане на модул за регулиране налягането на природен газ и неговото приложение, чрез подходящо разширение да осъществява и дейности по контрол, технически надзор и управление. Посочени са особеностите при изграждане на газорегулиращи пунктове (ГРП), чрез модул МРН-01 и неговият принцип на действие. Разгледани са предпоставките за широко приложение на представения модул МРН-01 и неговите възможности за включване към интегрираната система за контрол управление и технически надзор (ИСКУТН).


Промишлени газови инсталации ПГИ за ПГ газорегулиращи табла газорегулиращи пунктове НУБЕПРГСИУПГIndustrial gas installations gas regulation panels gas regulation pointsИван Ганчев

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredbata za ustroystvoto i bezopasnata eksploatatsiya na prenosnite i razpredelitelnite gazoprovodi i na saorazheniyata, instalatsiite i uredite za priroden gaz
( [1] Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ )

[2] prof. d-r inzh. Petkov H.P., dots. d-r inzh. K. Alichkov H.K., Gazosnabdyavane,
( [2] проф. д-р инж. Петков Х.П., доц. д-р инж. К. Аличков Х.К., Газоснабдяване, )

[3] Guskov, B.I., B.G.Kryazhev. Gazifikatsiya promyshlennyh predpriyatii. M., Stroyizdat, 1982
( [3] Гуськов, Б.И., Б.Г.Кряжев. Газификация промышленных предприятии. M., Стройиздат, 1982 )

[4] Hristova, D.T., K.G. Hristov. Eksploatatsiya na gazosnabditelni mrezhi i gazovi instalatsii. C., T., 1990.
( [4] Христова, Д.Т., К.Г. Христов. Експлоатация на газоснабдителни мрежи и газови инсталации. C., Т., 1990. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките