Научен доклад ID 2452 : 2024/1
РАМПА ЗА ТОВАРЕНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ ЗА НОРМАЛНО МЕЖДУРЕЛСИЕ ВЪРХУ ТРАНСПОРТНИ КОЛИЧКИ ЗА МЕЖДУРЕЛСИЕ 1009 mm

Емил М. Михайлов

Този материал представя проект на товарна рампа за товарене и разтоварване на трамвайни мотриси върху транспортни колички. Проектът на съоръжението е част от нова технология за товарене или разтоварване и транспортиране на трамвайни мотриси за нормално междурелсие по коловоз с междурелсие 1009 mm към ремонтна-та база - под. „Трамкар“. Има необходимост от замяна на технологията използвана в момента, която се състои от последователно частично повдигане на мотрисите с аварийния автокран. Особеното на процесите товарене и разтоварване е че комбини-рания коловоз има една обща релса, което налага изместване на товара с 213 mm. Описаното съоръжение има възможност да измести манипулираната трамвайна мотриса в необходимата посока. Същевременно товарната рампа е преместваемо съоръжение. Тя може да се позиционира навсякъде където има комбиниран коловоз и да се премества след работа за да не пречи на транспортния или маневрените проце-си. Предимство е че не се налага изключване на напрежението в ККМ при работа. Рампата се състои от няколко модула: хоризонтална част с две части и естакада с четири части. Изместването на манипулираната мотриса става в хоризонталната част като са предвидени криви при двата ѝ модула. Статията представя конструк-цията и якостните изчисления по метода на крайните елементи.


товарна рампа трамваи.loading ramp tramwayЕмил М. Михайлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Emil M. Mihaylov, „Proekt na saorazhenie za tovarene, raztovarvane i prevoz-vane na tramvayni motrisi za normalno mezhdurelsie varhu transportni kolichki za mezhdurelsie 1009 mm”, Stolichen elektrotransport EAD, Sofiya, 2018 g.
( [1] Емил М. Михайлов, „Проект на съоръжение за товарене, разтоварване и превоз-ване на трамвайни мотриси за нормално междурелсие върху транспортни колички за междурелсие 1009 mm”, Столичен електротранспорт ЕАД, София, 2018 г. )

[2] Pravilnik s tehnicheski iziskvaniya i normi za tramvaen relsov pat, Stolichna obshtina, SKGT EAD, Sofiya, 2000 g.
( [2] Правилник с технически изисквания и норми за трамваен релсов път, Столична община, СКГТ ЕАД, София, 2000 г. )

[3] Kazakov K., „Metod na kraynite elementi za modelirane na stroitelni konst-ruktsii“, AI „Prof. Marin Drinov“, Sofiya, 2010 g.
( [3] Казаков К., „Метод на крайните елементи за моделиране на строителни конст-рукции“, АИ „Проф. Марин Дринов“, София, 2010 г. )

[4] Bankov B., Pavlova Yu., „Metod na kraynite elementi v stroitelnata mehanika“, UASG, Sofiya, 1999 g.
( [4] Банков Б., Павлова Ю., „Метод на крайните елементи в строителната механика“, УАСГ, София, 1999 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките