Научен доклад ID 2448 : 2023/3
ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЧИНИТЕ ЗА МАНЕВРЕНА РАБОТА И ВАРИАНТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ В КОНТЕЙНЕРЕН ТЕРМИНАЛ СОФИЯ

Цветан Александров, Андрей Борисов

В статията е представен контейнерен терминал, който функционира на територията на град София и се намира в района на участъкова жп гара, свързваща всички направления на българската железопътна мрежа. Описани са техническата характеристика на терминала и техническата възможност за извършване на маневрена работа. Чрез комбинация от няколко начина и различни средства са определени варианти и са изчислени времената за общата и нетна маневрена работа при превоза (разкомпозиране) и разполагане на вагонни състави от гарата до товаро-разтоварния фронт (ТРФ) и обратно – превоз от индустриалния железопътен клон до гарата при съставяне на влакове за заминаване.


контейнерен терминал управление транспорт маневра маневрена работа разкомпозиране хронометриране технология.container terminal management transport maneuver shunting operation breakdown timing technology.Цветан Александров Андрей Борисов

BIBLIOGRAPHY

[1] Angelova S., Speditsionna deynost - obhvat, tendentsii i razvitie, Nauchno sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 20, br. 1, 2022 g.
( [1] Ангелова С., Спедиционна дейност - обхват, тенденции и развитие, Научно сп. „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 20, бр. 1, 2022 г. )

[2] „TTL“ EOOD, predstavitel i izpalnitel na deynosti v terminal Sofiya, zhp gara Iliyantsi,
( [2] „ТТЛ“ ЕООД, представител и изпълнител на дейности в терминал София, жп гара Илиянци, )

[3] Borisov A., Kachaunov T. „Vzaimodeystvie mezhdu vidovete transport“, VTU, Sofiya, 2009 g.
( [3] Борисов А., Качаунов Т. „Взаимодействие между видовете транспорт“, ВТУ, София, 2009 г. )

[4] „BDZh – Tovarni prevozi“ EOOD
( [4] „БДЖ – Товарни превози“ ЕООД )

[5] Raykov R. „Organizatsiya na manevrenata i vlakovata rabota v garite“, VMEI, Sofiya, 1986 g.
( [5] Райков Р. „Организация на маневрената и влаковата работа в гарите“, ВМЕИ, София, 1986 г. )

[6] Strava, prilozhenie za Android ustroystva
( [6] Strava, приложение за Андроид устройства )

[7] Razmov T. Varadinova Yu., Metodologiya za otsenka na potentsiala i vazmozhnostite za realizatsiya na feribotni prevozi mezhdu Balgariya i Turtsiya, Nauchno sp. „Mehanika, transport, komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 18, br. 3/1, 2020 g.
( [7] Размов Т. Варадинова Ю., Методология за оценка на потенциала и възможностите за реализация на фериботни превози между България и Турция, Научно сп. „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 18, бр. 3/1, 2020 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките