Научен доклад ID 2378 : 2023/3
НОВИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС, ВЪВЕДЕНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/782 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПЪТНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАЩИ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Станимира Чюбатарова - Николова

Изложението разглежда вменените с Регламент (ЕС) 2021/782 задължения на държавите членки на ЕС по изпълнението на Регламента, като недопускане на дискриминационно отношение спрямо пътниците, задължение на железопътните предприятия да застраховат пътниците и багажа им, определяне на стандарти за качество на услугите, определяне на национални контролни органи по изпълнението и прилагането на Регламента, разглеждането на жалби от тези органи.


Регламент (ЕС) 2021/782 на Европейския Парламент и на Съвета задължения на държавите членки национални контролни органи.Regulation (EU) 2021/782 of the European Parliament and of the Council obligations of the member states national control authoritiСтанимира Чюбатарова - Николова

BIBLIOGRAPHY

[1] Publikuvan v Ofitsialen vestnik na Evropeyskiya sayuz L 172, 17/05/2021 g.
( [1] Публикуван в Официален вестник на Европейския съюз L 172, 17/05/2021 г. )

[2] Publikuvan v Ofitsialen vestnik, № L 46 ot 17.2.2004
( [2] Публикуван в Официален вестник, № L 46 от 17.2.2004 )

[3] Reshenie № 4098 ot 20.07.2023 g. po vazzivno grazhdansko delo № 10018/2021 g., po opisa za 2021 godina na SGS, IV-G sastav
( [3] Решение № 4098 от 20.07.2023 г. по въззивно гражданско дело № 10018/2021 г., по описа за 2021 година на СГС, IV-Г състав )

[4] https://www.iaja.bg/bg/32

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките