Научен доклад ID 2373 : 2023/3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ТРАНСПОРТНИ ПРОЕКТИ

Димитър Димитров, Ирена Петрова

Съвременните транспортни проекти са сложни, многоетапни и продължителни, свързани със значителни изчисления, промяна на графици, напасване на ресурси, анализ на различни сценарии за влиянието им върху развитието на транспортната инфраструктура. Те се реализират в динамична външна среда с голямо влияние на бързо променящи се политически, социални и природни фактори. Това налага да се прилага гъвкавост в планирането и определянето на различните варианти за развитие, а също така да се търсят нови подходи за управление на проекти които да осигурят необходимата динамика. Чрез прилагане на изкуствен интелект може да се подобри гъвкавостта при планиране и реализиране на транспортните проекти.

Тази статия разглежда възможността за използване на изкуствен интелект в управление на транспортни проекти.


изкуствен интелект; управление на проекти; транспорт; инфраструктура; гъвкава методологияartificial intelligence; project management; transportation; infrastructure; flexible methodologyДимитър Димитров Ирена Петрова

BIBLIOGRAPHY

[1] MinnaLearn, „Elements of AI”, https://course.elementsofai.com/bg/1/1

[2] MTITS, Kontseptsiya za razvitieto na izkustveniya intelekt v Balgariya do 2030 g. Izkustven intelekt za inteligenten rastezh i prosperirashto demokratichno obshtestvo, 2020 g.
( [2] МТИТС, Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г. Изкуствен интелект за интелигентен растеж и проспериращо демократично общество, 2020 г. )

[3] What is artificial intelligence? https://www.ibm.com/topics/artificial-intel...

[4] Dong K., Romanov I., McLellan C., Esen A., Recent text-based research and applications in railways: A critical review and future trends, Engineering Applications of Artifical Intelligence, Volume 116, 2022, 105435, ISSN 0952-1976, https://doi.org/10.1016/j. engappai.2022.105435. ttps://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197622004250

[5] Gayang Ho, Artificial intelligence in rail: Hype or reality?, UITP, 2019, https://www.globalrailwayreview.com/article...

[6] Okrepolov V., Кovalenko B., Getmanova G., Turovskaj M., “Modern Trends in Artificial Intelligence in the Transport System”, Transportation Research Procedia, 2022, Volume 61, Pages 229-233, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2022.01.038...

[7] Project Management And Artificial Intelligence, https://aichatgpt.co.za/managing-projects-w...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките