Научен доклад ID 2364 : 2023/2
БЕЗПИЛОТНИТЕ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

Теодора Рупска

В статията са изследвани безпилотните летателни апарати (БЛА) като нововъзникнал обект на счетоводно отразяване, вследствие на развитие на техниката и технологиите. Разработена е в две части. В първа част е представена същността на БЛА, като ресурси на предприятието. Анализирани са някои основни техни характеристики от техническа гледна точка. Във втора част се анализират БЛА како обект на счетоводството. Доказана е тезата, че те са дълготрайни материални активи. Представени са два подхода за организиране на синтетично и аналитично отчитане на БЛА в системата на счетоводните сметки на предприятието.


безпилотни летателни апарати БЛА счетоводно отразяванеunmanned aerial vehicle UAV accounting treatmentТеодора Рупска

BIBLIOGRAPHY

[1] Nayden V. Nenkov, Nedyalko Dimitrov, Bezpilotnite letatelni aparati - nadezhdni, visokotehnologichni ustroystva za pretsiznoto zemedelie, IV Mezhdunarodnaya nauchnoprakticheskaya Internet konferentsiya Rekultivatsiya vyrabotanogo prostranstva: problemy i perspektivy,14-18 dekabrya 2018 g.
( [1] Найден В. Ненков, Недялко Димитров, Безпилотните летателни апарати - надеждни, високотехнологични устройства за прецизното земеделие, IV Международная научнопрактическая Интернет конференция Рекультивация выработаного пространства: проблемы и перспективы,14-18 декабря 2018 г. )

[2] Petrova, T., Petrov, Zh., Bezpilotnite letatelni aparati - chast ot robotizirani platformi v selskoto stopanstvo, sp. Dialog (uni-svishtov.bg) posledno poseshtenie na 20.06.2023 g.
( [2] Петрова, T., Петров, Ж., Безпилотните летателни апарати - част от роботизирани платформи в селското стопанство, сп. Диалог (uni-svishtov.bg) последно посещение на 20.06.2023 г. )

[3] Filipov, V., Izpalnenie na misiya s bezpilotni letatelni sistemi za pridobivane na prostranstveni danni, Godishnik na sofiyskiya universitet „Sv. Kliment Ohridski“, Geologo-Geografski fakultet, Kniga 2 – Geografiya Tom 110.
( [3] Филипов, В., Изпълнение на мисия с безпилотни летателни системи за придобиване на пространствени данни, Годишник на софийския университет „Св. Климент Охридски“, Геолого-Географски факултет, Книга 2 – География Том 110. )

[4] Filipov, V. Izpolzvane na Bezpilotni Letatelni Sistemi za pridobivane, obrabotka i analiz na prostranstveni danni, AVTOREFERAT na Disertatsiya za prisazhdane na obrazovatelna i nauchna stepen ”Doktor”, Nauchna spetsialnost 4.4 - Nauki za Zemyata (Kartografiya vkl. Tematichno geografsko kartografirane – Distantsionni izsledvaniya).
( [4] Филипов, В. Използване на Безпилотни Летателни Системи за придобиване, обработка и анализ на пространствени данни, АВТОРЕФЕРАТ на Дисертация за присъждане на образователна и научна степен ”Доктор”, Научна специалност 4.4 - Науки за Земята (Картография вкл. Тематично географско картографиране – Дистанционни изследвания). )

[5] Zakon za korporativnoto i podohodno oblagane Lex.bg - Zakoni, pravilnitsi, konstitutsiya, kodeksi, darzhaven vestnik, pravilnitsi po prilagane, posledno poseshtenie na 19.06.2023 g.
( [5] Закон за корпоративното и подоходно облагане Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси, държавен вестник, правилници по прилагане, последно посещение на 19.06.2023 г. )

[6] MSS 16 - Imoti, Mashini i Saorazheniya ot 06.28.2021 (balans.bg), posledno poseshtenie na 15.06.2023 g.
( [6] МСС 16 - Имоти, Машини и Съоръжения от 06.28.2021 (balans.bg), последно посещение на 15.06.2023 г. )

[7] SS № 16 - Dalgotrayni materialni aktivi - IK ”Trud i pravo” (trudipravo.bg) posledno poseshtenie na 15.06.2023 g.
( [7] СС № 16 - Дълготрайни материални активи - ИК ”Труд и право” (trudipravo.bg) последно посещение на 15.06.2023 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките