Научен доклад ID 2361 : 2023/2
ОПТИМИЗАЦИЯ НА ЧИСЛЕНОСТТА И СТРУКТУРАТА НА ПАРКА НА ТОВАРНО-РАЗТОВАРНИ МАШИНИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ

Даниел Василев Василев, Галина Младенова Петкова

В статията е представен метод за намиране на оптималния брой от различни товарно- разтоварни машини (ТРМ), необходими за обработка на дадено количество насипни товари, така че да се минимизират разходите за манипулиране за определен период от време. В нея е представен математически модел за едномерна оптимизация на числеността и структурата на парка от товарно - разтоварни машини за насипни товари при изпълнение на определени предпоставки, свързани с оптимизацията по групи взаимнозаменяеми ТРМ, намиращите се в експлоатация ТРМ разпределени по отделни видове работи. За начална информация за пресмятанията се използват усреднени годишни количества, видове работи и технико-икономически показатели.


Оптимизация товарно-разтоварни машини насипни товари линейно програмиране.Optimization loading and unloading machines bulk cargo linear programming.Даниел Василев Василев Галина Младенова Петкова

BIBLIOGRAPHY

[1] D. Petrov ,S. Stoyanov „Optimizatsiya na tovarno-raztovarni i skladovi protsesi“ Pechatnitsa na VVTU „T. Kablishkov“, Sofiya, 1993
( [1] Д. Петров ,С. Стоянов „Оптимизация на товарно-разтоварни и складови процеси“ Печатница на ВВТУ „Т. Каблишков“, София, 1993 )

[2] Petrov, D. P. „Modelirane i optimizatsiya na razvitieto na sistemata za manipulirane na tovari v transporta. S., Habilitatsionen trud,1981.
( [2] Петров, Д. П. „Моделиране и оптимизация на развитието на системата за манипулиране на товари в транспорта. С., Хабилитационен труд,1981. )

[3] Smehov, A. A. „ Postroenie matematicheskoy i setevoy stohastichiskoy modeli gruzovoy stantsii metodam statisticheskih ispitaniy. M.,TrudMIIT, vp 300,1970.
( [3] Смехов, А. А. „ Построение математической и сетевой стохастичиской модели грузовой станции методам статистических испитаний. М.,ТрудьМИИТ, вьп 300,1970. )

[4] Babarikin, Vl., L. Mutafchiev, G. Grozev. „Matematicheski metodi za planirane na avtomobilnite prevoz“. Varna,DI,1968.
( [4] Бабарикин, Вл., Л. Мутафчиев, Г. Грозев. „Математически методи за планиране на автомобилните превоз“. Варна,ДИ,1968. )

[5] Bonev, K., R. Nedev, R. Vasilev, R. Staykov., „Matematicheski metodi za izsledvane na operatsiite.“ V., G.Bakalov,1975.
( [5] Бонев, К., Р. Недев, Р. Василев, Р. Стайков., „Математически методи за изследване на операциите.“ В., Г.Бакалов,1975. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките