Научен доклад ID 2349 : 2023/4
ЛИЗИНГ – СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ТЕОРЕТИЧНИТЕ ПОСТАНОВКИ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИЯ (МСФО 16) И НАЦИОНАЛНИЯ СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ

Вероника Богданова

Изискванията за постигане на хармонизация в нормативната уредба на страните-членки на Европейския съюз са от съществено значение за постигане на единен Европейски пазар, гарантиращ свободното движение на стоки, услуги, хора и капитали в ЕС. Това се отнася и за приложимата счетоводна база, регламентирана в Закона за счетоводството, в сила от 01.01.2016 г. Целта на тази статия е да се извърши сравнителен анализ на международния и националния счетоводен стандарт “Лизинг” и да се представят основните различия, които не са в съответствие с хармонизацията на счетоводното законодателство и които произхождат главно от отчитането и представянето на експлоатационния (оперативния) и финансовия лизинг.


счетоводни стандарти лизинг анализaccounting standards leasing analysisВероника Богданова

BIBLIOGRAPHY

[1] Dosev, H., Promenite v SS 17 – ``Lizing``, dostapno onlayn na: https://www.tita.bg/free/accounting/622
( [1] Досев, Х., Промените в СС 17 – ``Лизинг``, достъпно онлайн на: https://www.tita.bg/free/accounting/622 )

[2] Mezhdunaroden standart za finansovo otchitane (MSFO) 16, dostapen onlayn na: https://eur-lex.europa.eu/
( [2] Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 16, достъпен онлайн на: https://eur-lex.europa.eu/ )

[3] Petrova-Kirova, M., Lizing – vliyanie na promenite v MSFO 16 Lizing varhu predstavyaneto na predpriyatiya ot transportniya sektor, sp. Mehanika, Transport, Komunikatsii, VTU ``T. Kableshkov``, Sofiya, 2019 g.,
( [3] Петрова-Кирова, М., Лизинг – влияние на промените в МСФО 16 Лизинг върху представянето на предприятия от транспортния сектор, сп. Механика, Транспорт, Комуникации, ВТУ ``Т. Каблешков``, София, 2019 г., )

[4] Staneva, V, M. Petrova-Kirova, Schetovodni standarti. Prilozhenie za transportni predpriyatiya, izd. Avangard-Prima, Sofiya, 2021 g.
( [4] Станева, В, М. Петрова-Кирова, Счетоводни стандарти. Приложение за транспортни предприятия, изд. Авангард-Прима, София, 2021 г. )

[5] Schetovoden standart 17 ``Lizing``, izm. DV, br. 15 ot 19. fevruari 2019 g., dostapen onlayn na: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501607
( [5] Счетоводен стандарт 17 ``Лизинг``, изм. ДВ, бр. 15 от 19. февруари 2019 г., достъпен онлайн на: https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135501607 ... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките