Научен доклад ID 2346 : 2023/4
ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МОБИЛНОСТТА – КАК ХОДЕНЕТО И КОЛОЕЗДЕНЕТО ПРОМЕНЯТ ТРАНСПОРТНИТЕ МОДЕЛИ

Иваница Бояджиева

Тази статия има за цел да разгледа последствията за обществото и околната среда от прилагането на традиционните транспортни модели, както и необходимостта от ефективна, безопасна и екологично устойчива транспортна система, която дава приоритет на потребностите на хората и гарантира качеството на живот в градовете.

Интелигентното управление на нуждите от мобилност е от съществено значение за ежедневните дейности на хората и за функционирането на икономиката. Търсените и прилагани транспортни решения следва да подобряват екологичните и социални условия на живот в градовете и да водят до по-висока степен на удовлетвореност на гражданите, като едновременно с това се гарантира безпрепятствен достъп до устойчив, здравословен и приобщаващ транспорт за всички.

Ходенето и колоезденето като видове активна мобилност имат значителен потенциал да допринесат за преодоляване на проблемите на градовете, свързани с редуциране въздействието върху околната среда, намаляване на задръстванията, праховото и шумовото замърсяване, подобряване психическото и физическото здраве на хората и социалната среда.

Активните начини на пътуване имат огромен потенциал за растеж и предоставянето на решения за „първата и последната миля“ и услуги „от врата до врата“. В този смисъл готовността на хората да преминат към интелигентни и устойчиви видове транспорт в ежедневната си мобилност и превръщането на ходенето и колоезденето в предпочитан избор за пътуване в градовете е обвързано с предлагането на подходяща инфраструктура и гарантирането на високо ниво на безопасност. По-високият модален дял на ходенето и колоезденето и прилагането на ефективни мултимодални транспортни решения ще спомогнат за изграждането на устойчиви градове.


активна мобилност транспортни модели ходене колоезденеactive mobility transport models walking cyclingИваница Бояджиева

BIBLIOGRAPHY

[1] European Court of Auditors, Special report 06/2020: Sustainable Urban Mobility in the EU: No substantial improvement is possible without Member States’ commitment, https://op.europa.eu/webpub/eca/special-rep...

[2] https://www.eea.europa.eu/en/topics/in-dept...

[3] Sustainable and Smart Mobility Strategy – putting European transport on track for the future, European Commission, 2020. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/...

[4] Mobility 2030: Meeting the challenges to sustainability (wbcsd.org) https://www.wbcsd.org/Programs/Cities-and-M...

[5] Doklad otnosno novata ramka na ES za gradska mobilnost, Evropeyski parlament, Komisiya po transport i turizam, 2023. https://www.europarl.europa.eu/doceo/docume...
( [5] Доклад относно новата рамка на ЕС за градска мобилност, Европейски парламент, Комисия по транспорт и туризъм, 2023. https://www.europarl.europa.eu/doceo/docume... )

[6] Walking and cycling: latest evidence to support policy-making and practice, World Health Organization. Regional Office for Europe. (‎2022) https://apps.who.int/iris/handle/10665/3545...

[7] Walking & Cycling - POLIS Network

[8] Nasoki na ES za fizicheska aktivnost. Preporachitelni politicheski deystviya v pomosht na fizicheskata aktivnost za ukrepvane na zdraveto, 2008, Bryuksel, https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/libra...
( [8] Насоки на ЕС за физическа активност. Препоръчителни политически действия в помощ на физическата активност за укрепване на здравето, 2008, Брюксел, https://ec.europa.eu/assets/eac/sport/libra... )

[9] Health Economic Assessment Tool (HEAT) for walking and cycling, World Health Organization, https://www.who.int/tools/heat-for-walking-...

[10] EU Cycling Strategy. Recommendations for Delivering Green Growth and an Effective Mobility in 2030. https://ecf.com/eu_cycling_strategy

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките