Научен доклад ID 2336 : 2023/1
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕД ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ СЕКТОР „ТРАНСПОРТ“, СВЪРЗАНИ С НАВЛИЗАНЕ НА 5G ТЕХНОЛОГИИТЕ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИКА (НА ХОРИЗОНТА: 5G В ТРАНСПОРТА)

Стоян Динев

Докладът има за цел да представи, най-общо, очакваното въздействие върху предприятията от сектор „Транспорт“, в глобален мащаб, свързани с навлизане на 5G технологиите в световната икономика. За целта се разглеждат, от една страна бъдещата 5G технологична трансформация и очакваните икономически последствия от нея на макро ниво, а от друга очакваните предизвикателства и възможности в тази връзка, с които компаниите ще се сблъскват, на съответното микро ниво.

Представените в доклада технически и икономически направления на развитие, са извадка от всички осъществявани такива, на база степен на значимост за предприятия от сектор „Транспорт“, структурирани по видове комуникационни решения и очаквано икономическо въздействие от тях.

Формулираните конкретните предизвикателства и възможности, са изведени от проучвателната работа на автора върху дисертационния му труд, през последните две години.

В заключение от доклада, появата на 5G може да се приеме, се явява повратна точка в еволюцията на мобилните устройства, от предимно технологии насочени към крайни потребители, в технологична платформа, насочена основно към корпоративни решения, насърчаващи бизнес иновациите и стимулиращи икономическия растеж, като цяло.

Същевременно за постигане на своите икономически цели, всички участници в процеса, трябва да си направят реална оценка и предприемат незабавни, стратегически действия за развитие, с оглед използване в максимална степен на очаквания потенциал и близкия хоризонт на случващата се вече, 5G технологична промяна.


5G мрежи интернет комуникации модерни технологии в транспорта икономически проблеми дигитализация комуникационни решения транспорт транспортни компании5G networks Internet communications modern technologies in transport economic problems digitСтоян Динев

BIBLIOGRAPHY

[1] Potential effects of automated vehicles on road Transportation: A literature review, Abebe Dress Beza , Mohammad Maghrour Zefreh, Budapest University of Technology and Economics, Transport and Telecommunication, 2019, volume 20, no. 4, 365–378, 2019

[2] ENVISIONING 5G Enabled Transport, World bank, 2020

[3] Quarterly Report 17, 5G Observatory, 2022

[4] Digital technologies for improving logistics performance of countries, Aisulu Moldabekova, Robert Philipp, Hans-Eggert Reimers, Bauyrzhan Alikozhayev, TALTECH University, Transport and Telecommunication, 2021, volume 22, no. 2, 207–216, 2021

[5] European Semester: Country Specific Recommendation / Commission Recommendation – Bulgaria, 2022

[6] Spetsialen doklad „Vavezhdane na 5G v ES — zabavyane v izgrazhdaneto na mrezhite i neresheni vaprosi, svarzani sas sigurnostta“, Evropeyska smetna palata, 2022
( [6] Специален доклад „Въвеждане на 5G в ЕС — забавяне в изграждането на мрежите и нерешени въпроси, свързани със сигурността“, Европейска сметна палата, 2022 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките