Научен доклад ID 2331 : 2022/3
ПОВИШЕНА МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ФАКТОР ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПО-ВИСОКИ ИКОНОМИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТРАНСПОРТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Веселин Грозданов, Ивайло Атанасов

Пазарът на труда има важно икономическо и социално значение за обществото. За развитието на всяко едно транспортно предприятие (за икономически просперитет) не е само от значение, с какъв подвижен състав разполага, но и на какви човешките ресурси може да разчита. Човешките ресурси са стратегически ресурс за всяка една организацията. За постигане на икономическите си цели една транспортна фирма се нуждае от добре обучени кадри. Управлението на човешките ресурси не трябва да се разглежда само като икономически придадък на предприятието в което са заети, а едновременно като една обща съвкупност от различни съдби.

През последните пет десетилетия трудовия пазар в България преминава през бурни промени. До 1989 г. транспортните предприятия работят при централизирано управление, докато след 1990 г. за период от 30 г. транспортните предприятия се трансформират постоянно, приемат международни норми на организация и управление на трудовите ресурси.


Мотивация човешки ресурси икономически резултати транспортно предприятие заплата възнаграждение.Motivation human resources economic performance transport company salary remuneration.Веселин Грозданов Ивайло Атанасов

BIBLIOGRAPHY

[1] Internet stranitsa na Evropeyskata komisiya: https://reform-support.ec.europa.eu/what-we...
( [1] Интернет страница на Европейската комисия: https://reform-support.ec.europa.eu/what-we... )

[2] Todorova D., Marinova D., ”Sapatstvashti problemi pri osashtestvyavane protsesa na obuchenie na sluzhitelite v balgarskite predpriyatiya”, ”Mehanika, transport, komunikatsii”, Sofiya 2018, https://mtc-aj.com/library/1556.pdf,
( [2] Тодорова Д., Маринова Д., ”Съпътстващи проблеми при осъществяване процеса на обучение на служителите в българските предприятия”, ”Механика, транспорт, комуникации”, София 2018, https://mtc-aj.com/library/1556.pdf, )

[3] Manasiev Sv., ”Nasoki za usavarshenstvane upravlenieto na personala v transportnite firmi” UNSS, Sofiya 2017 g.,
( [3] Манасиев Св., ”Насоки за усъвършенстване управлението на персонала в транспортните фирми” УНСС, София 2017 г., )

[4] Slavova-Nocheva M., Slavoeva M., ”IKONOMIKA І chast - MIKROIKONOMIKA” Chetvarto preraboteno izdanie, ISBN: 954-12-0081-8(ch.1), Sofiya 2014,
( [4] Славова-Ночева М., Славоева М., ”ИКОНОМИКА І част - МИКРОИКОНОМИКА” Четвърто преработено издание, ISBN: 954-12-0081-8(ч.1), София 2014, )

[5] Arnaudov B., ”Tendentsii v razvitieto na choveshkite resursi v transporta” UNSS, Sofiya 2013,
( [5] Арнаудов Б., ”Тенденции в развитието на човешките ресурси в транспорта” УНСС, София 2013, )

[6] Analiz na sastoyanieto i perspektivite pred ikonomikata na Balgariya, 2005-2009 g„ IPI.
( [6] Анализ на състоянието и перспективите пред икономиката на България, 2005-2009 г„ ИПИ. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките