Научен доклад ID 2328 : 2022/3
ЦЕНОВА ПОЛИТИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС

Емилия Вайсилова

Характерно за малките и средните транспортни предприятия е, че те нямат възможност да оказват влияние върху пазарните цени на предлаганите от тях транспортни услуги. В същото време цената е единственият елемент на маркетинговия микс, който формира доход. Останалите елементи реализират разходи.

Икономическите интереси изискват цените, независимо от конкретно използваните методи, да се определят така, че не само да покриват направените разходи, но и да реализират печалба.

В настоящата разработка се разглеждат въпроси, свързани с необходимостта от ефективно управление на разходите на превозвачите, като база за реализиране на успешна ценова политика и правилен избор на ценови стратегии.


транспортни предприятия методи на ценообразуване постоянни разходи променливи разходиtransport companies pricing methods fixed costs variable costsЕмилия Вайсилова

BIBLIOGRAPHY

[1] Vaysilova, E., Sistematizatsiya na razhodite za tselite na vatreshnofirmeniya analiz, Trinadeseta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Transport 2003”, VTU „T. Kableshkov” 2003
( [1] Вайсилова, Е., Систематизация на разходите за целите на вътрешнофирмения анализ, Тринадесета научна конференция с международно участие „Транспорт 2003”, ВТУ „Т. Каблешков” 2003 )

[2] Vaysilova E., „Analizat „Razhodi-Obem-Pechalba” kato instrument za izsledvane na eksploatatsionnite razhodi v predpriyatie za zhelezopatni tovarni prevozi”, sp. Mehanika, transport, komunikatsii, br.1/2012
( [2] Вайсилова Е., „Анализът „Разходи-Обем-Печалба” като инструмент за изследване на експлоатационните разходи в предприятие за железопътни товарни превози”, сп. Механика, транспорт, комуникации, бр.1/2012 )

[3] Vladimirova, Y., B. Atanasov, N. Ignatova, Tseni i tsenoobrazuvane, Izdatelski kompleks UNSS, 2016
( [3] Владимирова, Й., Б. Атанасов, Н. Игнатова, Цени и ценообразуване, Издателски комплекс УНСС, 2016 )

[4] Nikolova, H., Transport i speditsiya, UNSS, Sofiya, 2018
( [4] Николова, Х., Транспорт и спедиция, УНСС, София, 2018 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките