Научен доклад ID 2327 : 2022/3
РАЗВИТИЕ НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

Васко Ананиев Василев

Описаното има за цел да покаже, какво е минимално необходимото ниво на разполагаемите информационни технологии в железниците, както и проблемната ситуация в Република Сърбия. В железопътния транспорт на Сърбия се използва и поддържа набор от информационни системи, включително финансово управление, изготвяне на разписание, електронни магазини, контрол на активи, система за централизирани диспечерски центрове, както и частични системи за контрол на сгради и други физически структури и системи за човешки ресурси. Всички системи използват система на IBM, предоставена през 2007 г. Повечето от системите използват MS Windows като операционна система и MS SQL като система за база данни. Като комплексно решение, се използва SAP ERP, на което внедряването е на начален етап. С приоритет се работи върху модулите за изчисляване на заплати, човешки ресурси, финанси и склад.

Бъдещото развитие на железопътния транспорт преминава през внедряването на интелигентни транспортни системи. Целта на Интелигентната транспортна система (ИТС) е усъвършенствано приложение, чрез предоставяне на иновативни услуги, свързани с различни режими на движение и контрол на трафик. Този тип системи, позволяват по-добро информиране на различните потребители, както и използване на транспортните мрежи по по-безопасен, по-добре координиран и „по-интелигентен“ начин.


Информационни системи железопътен транспорт бази данни Европейска система за контрол на влаковете GSM-RInformation systems railway transport databases European train control system GSM-RВаско Ананиев Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitar Dimitrov, Teodor Kirchev, Prilozhenie na savremennite informatsionni sredstva v sistemite za operativno upravlenie na transporta, Mehanika Transport Komunikatsii Nauchno spisanie ISSN 1312-3823, tom 11, broĭ 3, 2013 g.
( [1] Димитър Димитров, Теодор Кирчев, Приложение на съвременните информационни средства в системите за оперативно управление на транспорта, Механика Транспорт Комуникации Научно списание ISSN 1312-3823, том 11, брой 3, 2013 г. )

[2] Vladimirova M., Inteligentni transportni informatsionni sistemi v upravlenieto na zhelezopatniya sektor, Zhelezopaten Intermodalen Transport, br.7/2015
( [2] Владимирова М., Интелигентни транспортни информационни системи в управлението на железопътния сектор, Железопътен Интермодален Транспорт, бр.7/2015 )

[3] Byala kniga: Patna karta za postiganeto na edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite, COM (2011) 144 okonchatelen,
( [3] Бяла книга: Пътна карта за постигането на единно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите, COM (2011) 144 окончателен, )

[4] http://ec.europa.eu/transport/themes/its/in...

[5] http://www.ertms.net/

[6] http://www.atsa.bg/

[7] http://www.mtitc.government.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките