Научен доклад ID 2318 : 2022/3
ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ИНЦИДЕНТИ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Мирена Тодорова, Сергей Филипов

Развитието на железопътния транспорт е приоритетна цел в транспортната политика на повечето европейски страни и ЕС. Както в европейски, така и в национален план се търсят способи и средства за противодействие на транспортния травматизъм и повишаване на безопасността при реализирането на железопътните превози. Приета е методика за оценка на риска за възникване на инциденти на участък от железопътна мрежа на Република България. Методиката се осъществява на три етапа: „Установяване на контекста“, „Оценяване на риска“ и „Третиране на риска“, като за категоризиране на риска се приема принципът ALARP.

Избраната методиката е приложена за определен участък, като най-напред е определено текущото му състоянието. Събраната статистическа информация за регистрираните събития по безопасността, възникнали в експлоатацията на системата от 2015 до 2020 г., е използвана за разделянето на събитията в три основни групи: произшествия, инциденти и ситуации, близки до инциденти. Възникналите събития са класифицирани чрез матрицата на риска според получените нива на тежест на честотата на поява и тежестта на последствията в три основни групи: допустим риск, допустим риск с условие и недопустим риск. Направена е проверка за въздействието на дадена опасност, като са използвани съответните комбинации за нискорискова, среднорискова и високорискова опасност. Опасностите са разпределени според получените резултати в Диаграма ALARP. В заключение се препоръчват мерки за намаляване на вероятността за възникване на инциденти, попадащи във високорискова зона.


железопътен транспорт инциденти риск оценка на безопасността и анализ на рискаrailway transport accidents risk safety assessment and risk analysisМирена Тодорова Сергей Филипов

BIBLIOGRAPHY

[1] Kamen Ivanov. Methodology for the integration of risk management in logistics processes in inland 〖PORTS〗^17. PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE. FRI-2.203-2-TMS-04. 2019, volume 58, book 4. conf.uni-ruse.bg

[2] Nikolay Georgiev. Monografiya „Integriran i sistemen podhod kam eksploatatsionnata bezopasnost na zhelezopatniya transport“, Sofiya. 2015 g. old.vtu.bg
( [2] Николай Георгиев. Монография „Интегриран и системен подход към експлоатационната безопасност на железопътния транспорт“, София. 2015 г. old.vtu.bg )

[3] REGLAMENT ZA IZPALNENIE (ES) № 402/2013 NA KOMISIYaTA ot 30 april 2013 godina otnosno obshtiya metod za bezopasnost za opredelyaneto i otsenkata na riska i za otmyana na Reglament (EO) № 352/2009 www.eur-lex.europa.eu
( [3] РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 402/2013 НА КОМИСИЯТА от 30 април 2013 година относно общия метод за безопасност за определянето и оценката на риска и за отмяна на Регламент (ЕО) № 352/2009 www.eur-lex.europa.eu )

[4] „Metodika za opredelyane, otsenka i upravlenie na riska“ ot 01.09.2021 g., versiya 6. Protsedura po bezopasnost na DP NKZhI. www.rail-infra.bg
( [4] „Методика за определяне, оценка и управление на риска“ от 01.09.2021 г., версия 6. Процедура по безопасност на ДП НКЖИ. www.rail-infra.bg )

[5] Nikolay Georgiev, Violina Velyova, „Vazmozhnosti za podobryavane na bezopasnostta v zhelezopatnite predpriyatiya“, Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Ustoychivo razvitie na transportnite sistemi“. Fakultet „TM”. VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya. 2018, Nauchno spisanie Mehanika Transport Komunikatsii, ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) tom 16, broy 3/1, Nauchen doklad ID 1611, https://mtc-aj.com/library/1611.pdf
( [5] Николай Георгиев, Виолина Вельова, „Възможности за подобряване на безопасността в железопътните предприятия“, Научна конференция с международно участие „Устойчиво развитие на транспортните системи“. Факултет „ТМ”. ВТУ „Тодор Каблешков”, София. 2018, Научно списание Механика Транспорт Комуникации, ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online) том 16, брой 3/1, Научен доклад ID 1611, https://mtc-aj.com/library/1611.pdf )

[6] Tehnologii na zhelezopatnite gari. DP NKZhI. www.rail-infra.bg
( [6] Технологии на железопътните гари. ДП НКЖИ. www.rail-infra.bg )

[7] Referenten dokument na zhelezopatnata mrezha 2020 - 2021. DP NKZhI. www.rail-infra.bg
( [7] Референтен документ на железопътната мрежа 2020 - 2021. ДП НКЖИ. www.rail-infra.bg )

[8] Shemi na zhelezopatnite gari. DP NKZhI. www.rail-infra.bg
( [8] Схеми на железопътните гари. ДП НКЖИ. www.rail-infra.bg )

[9] Statisticheski danni za prevozeni patnitsi i izvarshena rabota ot zhelezopatniya transport po trimesechiya ot 2018 - 2021 g. Natsionalen statisticheski institut. www.nsi.bg
( [9] Статистически данни за превозени пътници и извършена работа от железопътния транспорт по тримесечия от 2018 - 2021 г. Национален статистически институт. www.nsi.bg )

[10] Naredba № 59 ot 5.12.2006 g. za upravlenie na bezopasnostta v zhelezopatniya transport. Posledno izmenenie 2020 g. www.iaja.bg
( [10] Наредба № 59 от 5.12.2006 г. за управление на безопасността в железопътния транспорт. Последно изменение 2020 г. www.iaja.bg )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките