Научен доклад ID 2312 : 2022/3
ВЛИЯНИЕ НА ПАНДЕМИЯТА COVID-19 ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА ПЪТНИЧЕСКИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ В ЕВРОПА

Георги Димитров

Пътническият железопътен транспорт има важна роля в транспортните системи на почти всички европейски държави предоставяйки възможност на пътуващите да извършват сухопътни превози на къси, средни и дълги разстояния. В настоящия доклад се анализира развитието на пътническия железопътен транспорт в Европа. Наблюдават се тенденциите при броя на превозените пътници, извършената превозна работа и измененията в средното превозно разстояние на един пътник. Анализирания период (от 2011 до 2020 година) обхваща времето след възстановяването на икономиките на европейските държави от световната финансова и икономическа криза и приключва с навлизането в кризата предизвикана от пандемията COVID-19.

Основната цел на изследването е да се проследят тенденциите на развитие на железопътните пътнически превози на територията на Европа и да се отчете въздействието на кризата предизвикана от пандемията COVID-19 върху пътническия железопътен транспорт на европейските държави.


европейски държави пътнически железопътен транспорт превозени пътници транспортна дейност пандемия.European countries passenger rail transport passengers carried transport activity pandemic.Георги Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Arnaudov, B., Klyuchovi oblasti za izgrazhdane edinno evropeysko zhelezopatno prostranstvo, sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, br. 3, str. III-48 – III-53, 2013,
( [1] Арнаудов, Б., Ключови области за изграждане единно европейско железопътно пространство, сп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, бр. 3, стр. III-48 – III-53, 2013, )

[2] Statisticheski spravochnik 2022, NSI, https://nsi.bg/sites/default/files/files/pu... cations/StatBook2022.pdf, (accessed 21 July 2022),
( [2] Статистически справочник 2022, НСИ, https://nsi.bg/sites/default/files/files/pu... cations/StatBook2022.pdf, (accessed 21 July 2022), )

[3] Evrostat, /baza danni/, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v... table?lang=en, (accessed 28 July 2022),
( [3] Евростат, /база данни/, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/v... table?lang=en, (accessed 28 July 2022), )

[4] Nikolova, Hr., Razvitie na transportniya sektor v Balgariya v konteksta na strategiyata za ustoychivo razvitie na transporta i ikonomicheskata kriza v stranata, sp. Nauchni trudove na UNSS, br.1, 2014,
( [4] Николова, Хр., Развитие на транспортния сектор в България в контекста на стратегията за устойчиво развитие на транспорта и икономическата криза в страната, сп. Научни трудове на УНСС, бр.1, 2014, )

[5] Statisticheski godishnik 2021, NSI, https://www.nsi.bg/sites/default/files/file... cations/God2021.pdf, (accessed 16 June 2022),
( [5] Статистически годишник 2021, НСИ, https://www.nsi.bg/sites/default/files/file... cations/God2021.pdf, (accessed 16 June 2022), )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките