Научен доклад ID 2300 : 2022/3
DANUBE FAB КАТО ИНСТРУМЕНТ НА ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА

Валентина Станева, Христо Станев

През 2022 г. се отбелязват 10 години от прилагането на Споразумението за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния. Същото е сключено в съответствие с Регламентите за Единно европейско небе на Европейския парламент и на Съвета и със съответните актове за прилагане, с цел да бъде създаден функционален блок въздушно пространство във въздушното пространство, за което отговорност носят Република България и Румъния. Първоначалната идея е била да се намалят негативните аспекти от пресичането на множество държавни граници, като се позволи използването на въздушното пространство по най-преките въздушни коридори, при запазване на суверенитета на всяка от участващите страни.

Реалната стойност на икономическите предимства от използването на DANUBE FAB се проявява след установяването на въздушно пространство свободно за планиране (т.нар. free route airspace - FRA), което обхваща и съседни на Република България и Румъния страни. Към настоящия момент към инициативата FRA са се включили още Унгария и Словакия, а интерес е проявен от Молдова и Северна Македония, които са със статут на наблюдатели в рамките на DANUBE FAB.

Целта на настоящия доклад е да се представи развитието на идеята за прилагане на зелената сделка в областта на въздушния транспорт, в резултат от което се отчита и намаляване на екологичното замърсяване от въздушния трафик, преминаващ през въздушното пространство на DANUBE FAB.


Въздушен транспорт Функционален блок въздушно пространство зелена сделка въздушно пространство свободно за планиране.Air transport Functional airspace block green deal free route airspace (FRA)Валентина Станева Христо Станев

BIBLIOGRAPHY

[1] Fox S J. Single European Skies: Functional Airspace Blocks – Delays and responses, ISSN 2367-6620 (online).

[2] Gossling S, Upham P. Climate Change and Aviation. 2009, London, ISBN 978-1-84407-619-2.

[3] Konventsiya za mezhdunarodno grazhdansko vazduhoplavane, obn. v DV br. 55/08.07.1994 g., posl. izm. v DV br. 82/14.10.2005 g., Convention on International Civil Aviation, (Doc 7300).
( [3] Конвенция за международно гражданско въздухоплаване, обн. в ДВ бр. 55/08.07.1994 г., посл. изм. в ДВ бр. 82/14.10.2005 г., Convention on International Civil Aviation, (Doc 7300). )

[4] Sporazumenie za ustanovyavane na funktsionalen blok vazdushno prostranstvo DANUBE FAB mezhdu Republika Balgariya i Rumaniya, Ratifitsirano sas zakon, priet ot 41-oto Narodno sabranie na 14 mart 2012 g., v sila ot 16 noemvri 2012 g., obn. v DV. br. 25 ot 2012 g.
( [4] Споразумение за установяване на функционален блок въздушно пространство DANUBE FAB между Република България и Румъния, Ратифицирано със закон, приет от 41-ото Народно събрание на 14 март 2012 г., в сила от 16 ноември 2012 г., обн. в ДВ. бр. 25 от 2012 г. )

[5] Action plan of the Republic of Bulgaria for CO2 Emissions Reduction from Civil Aviation, Ed. July 2021.

[6] https://ec.europa.eu/info/strategy/prioriti...

[7] https://www.eurocontrol.int/concept/free-ro... Free Route Airspace Implementation - End 2022/2030.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките