Научен доклад ID 2292 : 2022/3
ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА АСЦ ЧРЕЗ ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА СТУДЕНТИТЕ ПО ИКОНОМИКА И ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ

Албена Стефанова

В България програмите на курсовете по английски език за специални цели (АСЦ) се разработват при отчитането на държавната политика във висшето образование, изискванията на работодателите за квалификацията на подготвяните кадри, академичната автономия, както и наблюденията и добрите практики на преподавателите. Липсват достатъчно изследвания за проучване нуждите на студентите, с които да се установи какво мислят обучаемите за курсовете специализиран език и как оценяват важността на потребностите си от тези курсове в рамките на своето обучение за бъдеща успешна кариера. Освен това, няма достатъчно данни относно конкретните нужди на съвременните учащи по отношение на тяхната функционална комуникативна компетентност с подробна информация за усвояването и усъвършенстването на най-важните компоненти за всяко от четирите основни умения, както и за тези, които се възприемат като най-трудни за придобиване. Тази липса не позовлява постигането на максимална удовлетвореност на студентите от качеството на образованието им.

Тези основания доведоха до започването на проект за анализ на потреб-ностите на студентите по икономика и обществено-политически науки от английски език за специални цели. Проектът се осъществява от авторката и включва задълбочено изследване нагласите и мненията на студентите у нас и в чужбина. Проучването взема под внимание особеностите на новите поколения обучаеми, както и настоящата световна тенденция за преплитане на виртуалната реалност с реалния живот. За по-голяма пълнота на изследването е проведена и анкета с преподаватели. Така се постига по-висока степен на информативност въз основа на наблюденията им. Докладът представя резултатите от проекта и включва препоръки за усъвършенстване на академичните учебни програми по английски език за специални цели с оглед осигуряването на по-голяма ефективност на курса и по-добри резултати на обучаемите.


АСЦ анализ на потребностите анализ на потребностите от АСЦ курсове по АСЦ за икономика курсове по АСЦ за политически науки изследвания в областта на АСЦESP needs analysis ESP needs analysis ESP courses for economics ESP courses for political stuАлбена Стефанова

BIBLIOGRAPHY

[1] Wright, C. “The Benefits of ESP”. Cambridge Language Consultants, 1992 www.camalang.com/art001.htm Retrieved May 25th, 2004

[2] Widdowson, H.G. Learning purpose and language use. Oxford University Press, Oxford 1983

[3] Hutchinson, T., & Waters, A. English for Specific Purposes: A learning-centered approach. Cambridge University Press, Cambridge, 1987

[4] Strevens, P. “ESP after twenty years: A re-appraisal”. In M. Tickoo (Ed.), ESP: State of the Art, pp. 1-13. SEAMEO Regional Centre, Singapore, 1988

[5] Dudley Dudley-Evans, T., & St John, M. Developments in ESP: A multi-disciplinary approach. Cambridge University Press, Cambridge, 1998

[6] Carter , D. „Some propositions about ESP“. The ESP Journal, 2, pp. 131-137, 1983

[7] Candlin, C. N. „Syllabus design as a critical process“. ELT Documents, No. 118, pp. 29-46, Pergamon & The British Council, London, 1984

[8] Nunan, D. Syllabus design. Oxford University Press, Oxford, 1993.

[9] Stern, H.H. „Review and discussion“. In C. J. Brumfit (Eds.), General English syllabus design. Pergamon Press, Oxford, 1984.

[10] Stefanova, A. „Studying the ESP needs of students of economics and socio-political studies“. Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes, vol. Vol. 9, No 4, Special Issue, pp. 627-642, 2021 DOI https://doi.org/10.22190/JTESAP2104627S

[11] Stefanova, A.” Increasing student engagement by investigating the ESP needs of students of economics and political studies”. Conference Proceedings of the 12th International Conference ”The Future of Education”, pp. 397-402, 2022 ISSN 2384-9509 DOI 10.26352/F701_2384-9509

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките