Научен доклад ID 2285 : 2022/3
ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ ПРИ КАСКАДЕН УМНОЖИТЕЛ ЗА ЛАБОРАТОРНИ ЦЕЛИ

Петко Костадинов, Васил Димитров

Каскадните умножители на напрежение са полезно учебно пособие при провеждането на лабораторни упражнения по дисциплината „Техника на високите напрежения“. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ разполага с такъв високоволтов генератор, проектиран и изпълнен от колектив от катедра ЕЕТ. Генераторът осигурява симетрично двуполярно високо напрежение, което за около 15 секунди след включване на захранването достига 5.7 kV на рамо (т.е. 11,4 kV). Той е полезно попълнение в лабораторията по ТВН. С него се провеждат множество лабораторни упражнения, онагледяващи някои от преходните процеси, които протичат по време на работа на високоволтовите съоръжения при постоянен ток и напрежение.

В някои случаи при провеждане на лабораторни упражнения се налага да бъдат направени серии от последователни разряди, при които времето между два последователни разряда е минимално и зависи единствено от времето за заряд на каскадата. При едногодишната експлоатация на умножителя в лабораторията по „ТВН“, след генерирането на една такава поредица разряди, беше забелязана опасна несиметрия на остатъчните заряди в кондензаторите на стъпалата, предизвикана от разлика в капацитетите на „натрупващите“ кондензатори.

В доклада е описан начинът, по който са направени измерванията за откриване на проблема, разработен е метод за разрешаването му. Представен е усъвършенстван вариант на монтажната схема на каскадния умножител.


Техника на високите напрежения (ТВН) изпитвателна високоволтова уредба каскаден умножител на напрежениеHigh voltage technology high voltage test equipment cascade voltage multiplierПетко Костадинов Васил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Zlatkov M., Izgrazhdane na kaskaden umnozhitel na naprezhenie za laboratorni tseli, „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), tom 19, broy 3, 2021 g., statiya № 2149, str. H-107 – H-110
( [1] Златков М., Изграждане на каскаден умножител на напрежение за лабораторни цели, „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), том 19, брой 3, 2021 г., статия № 2149, стр. Х-107 – Х-110 )

[2] Dwivedi C.K., Daigavane M.B. Multi-purpose low cost DC high voltage generator (60 kV output), using Cockcroft-Walton voltage multiplier circuit. International Journal of Science and Technology Education Research, vol.2(7), pp. 109-119, 2011.

[3] Cortez D.F., Barbi I. A Family of High Voltage Gain SinglePhase Hybrid Switched-Capacitor PFC Rectifiers. IEEE Transactions On Power Electronics, vol. 30, Issue 8, pp. 4189-4198, 2015.

[4] Kuffel E., W.S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering - Fundamentals, Second edition, ISBN 0 7506 3634, Butterworth-Heinemann, 2000

[5] Sekulov L., I. Bozhichkova, M. Zlatkov, M. Tomcheva, Izsledvane na tovarnata sposobnost i razryadniya tok na kaskaden umnozhitel na naprezhenie, „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), tom 19, broy 3, 2021 g, statiya № 2140, str. X-52 – X-57
( [5] Секулов Л., И. Божичкова, М. Златков, М. Томчева, Изследване на товарната способност и разрядния ток на каскаден умножител на напрежение, „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), том 19, брой 3, 2021 г, статия № 2140, стр. X-52 – X-57 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките