Научен доклад ID 2282 : 2022/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА РЕКУПЕРАТИВНИТЕ РЕЖИМИ НА ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ PESA 120NaSf ЗА УЧАСТЪЦИ ЗАХРАНВАНИ ОТ ТИС “МОТОПИСТА” В СОФИЯ ЧАСТ I

Любомир Секулов, Мартина Томчева

Изследването е насочено към разходът на енергия за обособено трамвайно трасе по бул. “България”, София, захранвано от токоизправителна станция (ТИС) “Мотописта”. Електрическите транспортни средства (ЕТС), които се експлоатират в участъка са трамвайни мотриси(TM) модели PESA 120 NaSf с възможност за рекуперативно спиране. ТМ обслужват линии ТМ7 и ТМ27 от мрежата на обществения транспорт на град София и се експлоатират от “Столичен електротранспорт” ЕАД. Експерименталното изследване е направено при нормални експлоатационни условия за периода от 7 юли до 25 юли 2022 г. на територията на ТИС “Мотописта”. Измервани са токовете (прави и обратни) през 6 фидера (Манастирски ливади, Тодор Каблешков, Невестина скала, Метличина поляна, Емил Марков, Широка лъка“), захранващи три секции от трамвайното трасе по бул. България в София. Измервани са в реално време и целодневно токовете за всяка секция, както и напрежението на общата захранваща шина. Направени са записи на стойностите с период на семплиране 100 ms. Основната цел е да се определи разходът на електрическа енергия за участъците в зависимост от режима и графика на движение на ЕТС, както и усвоената рекуперативна енергия при различните режими на движение.

Поради големия обем от данни докладът е разделен на няколко части. В част I от доклада са представени основните параметри и характеристики на изследваните участъци, а именно дължини на изследваните участъци, дължини и характеристики на контактната мрежа (КМ), дължини и характеристики на захранващите фидери, профил на пътя, скорости на движение, местоположение на спирки, график на движение на ТМ.


наземен електрически транспорт електрически транспортни средства трамвайни мотриси трамваи рекуперация рекуперативно спиране фидери токоизправителни станции.land electric transport electric transport vehicles tram motrice recuperative braking Любомир Секулов Мартина Томчева

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V., Izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „KEIT–2014”, n. sp. “Mehanika, Transport, Komunikatsii”, ISSN 1312-3823, tom 12, broy 3/2, 2014 g. statiya № 1012
( [1] Димитров В., Изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, Международна научна конференция „КЕИТ–2014”, н. сп. “Механика, Транспорт, Комуникации”, ISSN 1312-3823, том 12, брой 3/2, 2014 г. статия № 1012 )

[2] Dimitrov G., G. Pavlov. Analiz na efektivnostta na rekuperativnite spirachni rezhimi na troleybusi Skoda Solaris v realni eksploatatsionni usloviya. III nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT 2016”, Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii“, tom 14, broy 3/2, 2016, str. X-24, statiya 1380, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1380.pdf
( [2] Димитров Г., Г. Павлов. Анализ на ефективността на рекуперативните спирачни режими на тролейбуси Skoda Solaris в реални експлоатационни условия. III научна конференция с международно участие „КЕИТ 2016”, Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, том 14, брой 3/2, 2016, стр. X-24, статия 1380, ISSN 1312-3823(print), ISSN 2367-6620(online), https://mtc-aj.com/library/1380.pdf )

[3] Stolichen elektrotransport EAD ,
( [3] Столичен електротранспорт ЕАД , )

[3] Nikiforov M. M., Kashtanov , V. A. Kandaev “Metodika otsenki potentsiala energoeffektivnosti primeneniya rekuperativnogo tormozheniya” UDK 621.331:621.311
( [3] Никифоров М. М., Каштанов , В. А. Кандаев “Методика оценки потенциала энергоэффективности применения рекуперативного торможения” УДК 621.331:621.311 )

[4] Tarpov I., Izsledvane na ekologichniya efekt ot rekuperativnoto spirane, IV Nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „Komunikatsii, elektroobzavezhdane i informatika v transporta – KEIT 2018”, 28.09. - 30.09.2018 g., gr. Bansko, 2018 g., Nauchno spisanie „Mehanika, transport, komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 16, broy 3/2, 2018g., str. IH-7 – IH-11, statiya № 1712
( [4] Търпов И., Изследване на екологичния ефект от рекуперативното спиране, IV Научна конференция с международно участие „Комуникации, електрообзавеждане и информатика в транспорта – КЕИТ 2018”, 28.09. - 30.09.2018 г., гр. Банско, 2018 г., Научно списание „Механика, транспорт, комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 16, брой 3/2, 2018г., стр. IХ-7 – IХ-11, статия № 1712 )

[5] Lalev T., Izsledvane na vazmozhnostite za efektivno izpolzvane na rekuperiranata elektricheska energiya v tyagova mrezha za postoyanen tok, XXIII Mezhdunarodna nauchna konferentsiya „Transport 2017”, Nauchno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii”, ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), tom 15, broy 3, 2017 g., str. X-84 – X-89, statiya № 1527
( [5] Лалев Т., Изследване на възможностите за ефективно използване на рекуперираната електрическа енергия в тягова мрежа за постоянен ток, XXIII Международна научна конференция „Транспорт 2017”, Научно списание „Механика Транспорт Комуникации”, ISSN 1312-3823 (print) ISSN 2367-6620 (online), том 15, брой 3, 2017 г., стр. X-84 – X-89, статия № 1527 )

[6] Georgi Dimitrov, Georgi Pavlov, ”Analiz na efektivnostta na rekuperativnite spirachni sistemi na troleybusi ŠKODA SOLARIS v realni eksploatatsionni usloviya”, Nauchno spisanie ”Mehanika, transport, komunikatsii”, tom 14, br. 3/2, str. X-24, statiya № 1380, 2016, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/1380.pdf
( [6] Георги Димитров, Георги Павлов, ”Анализ на ефективността на рекуперативните спирачни системи на тролейбуси ŠKODA SOLARIS в реални експлоатационни условия”, Научно списание ”Механика, транспорт, комуникации”, том 14, бр. 3/2, стр. X-24, статия № 1380, 2016, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), https://mtc-aj.com/library/1380.pdf )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките