Научный доклад ID 2276 : 2022/3
ПОВРЕДИ ВЪРХУ ТЯГОВИЯ ПОДВИЖЕН СЪСТАВ, ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ, И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ

Васил Димитров, Мартин Гетов

Софийското метро е основна транспортна артерия на обществения градски транспорт в гр. София. В периода 2020-2021 г. беше пуснат в експлоатация и третия метродиаметър (линия 3) на метрото, който се обслужва с нов високотехнологичен подвижен състав – метровлакове Siemens Inspiro SF, движението на които се управлява изцяло автоматично. Поддържането на високо ниво на надеждност на работа на тази транспортна система изисква минимизиране на вероятностите за възникване на откази и повреди в електромотрисните влакове.

В докладa са представени резултати от проведено изследване на причините за възникнало късо съединение върху покрива на метровлак Siemens Inspiro SF. За целите на изследването накратко са разгледани особеностите на късите съединения във веригите за постоянен ток, като е отделено внимание на спецификите за тяхното откриване и изключване. Детайлно са анализирани конструкцията и електрическите връзки на токоснемателя, предизвикал късото съединение. Посочено е техническо решение за отстраняване на предпоставките за настъпване на идентични аварии в бъдеще: разделяне на по-голямо разстояние на заземителния кабел за задвижването на пантографа от захранващия кабел за управлението му, монтиране на изолационна скоба с по-малък габарит и смяна на мястото за закрепването ѝ. Това техническо решение е внедрено и в другите метровлакове, експлоатирани по линия 3.


метровлакове Siemens Inspiro SF късо съединение релейна защита.Siemens Inspiro SF metro trains short circuit relay protection.Васил Димитров Мартин Гетов

BIBLIOGRAPHY

[1] Akademiya za podvizhen sastav. Obuchenie za Sofiyski metropoliten, Obuchenie za mashinisti, Modul OP2, Siemens AG 2018, Sofiya, 2019
( [1] Академия за подвижен състав. Обучение за Софийски метрополитен, Обучение за машинисти, Модул OP2, Siemens AG 2018, София, 2019 )

[2] Dimitrova E., Analysis of Automatic Control Systems for Metro Trains, 11th Conference BulEF-2019, IEEE Xplore Digital Library, DOI: 10.1109/BulEF48056.2019.9030782, 2019

[3] Dimitrova E., S, Tomov, Components of the Communication System for Metro Trains Control, 12th Conference BulEF 2020, IEEE Xplore Digital Library, DOI: 10.1109/BulEF51036.2020.9326013, 2020

[4] Dimitrova E., S. Tomov, Algorithm for Positioning of Metro Trains under Communications-Based Train Control, 12th Conference BulEF 2020, IEEE Xplore Digital Library, DOI: 10.1109/BulEF51036.2020.9326061, 2020

[5] Kuffel E., W.S. Zaengl, J. Kuffel, High Voltage Engineering - Fundamentals, Second edition, ISBN 0 7506 3634, Butterworth-Heinemann, 2000

[6] I. Bozhichkova, Z. Bakalov, M. Zlatkov, Sravnitelno izsledvane na elektro-izolatsionnite pokazateli na polimerni materiali za izolirashti elementi za kontaktna mrezha 25 kV, 50Hz, „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), tom 16, broy 3/2, 2018 g, statiya № 1724, str. X-64 – X-67
( [6] И. Божичкова, З. Бакалов, М. Златков, Сравнително изследване на електро-изолационните показатели на полимерни материали за изолиращи елементи за контактна мрежа 25 kV, 50Hz, „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), том 16, брой 3/2, 2018 г, статия № 1724, стр. X-64 – X-67 )

[7] Rakovodstvo po elektricheski instalatsii – ch.1, AVV, 2014
( [7] Ръководство по електрически инсталации – ч.1, АВВ, 2014 )

[8] Tehnicheska dokumentatsiya na tyagovo-ponizitelni stantsii na sofiyskoto metro, „Metropoliten” EAD, Sofiya
( [8] Техническа документация на тягово-понизителни станции на софийското метро, „Метрополитен” ЕАД, София )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie