Научен доклад ID 2275 : 2022/3
ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПОВРЕДИ, СИГНАЛИЗИРАНИ ОТ SCADA СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА ТЯГОВИ ПОДСТАНЦИИ В МЕТРОПОЛИТЕН

Васил Димитров, Мартин Гетов

Тяговите понизителни подстанции (ТПС) в „Метрополитен” София се използват за осигуряване на захранване на тяговия подвижен състав (метро влаковете) и на всички електрически консуматори в дадена метростанция. Захранването на тези подстанции е с променливо напрежение 10 kV, задължително от два външни независими един от друг захранващи източника (градски подстанции).

Контролът на съоръженията във всички токоизправителни станции се извършва от Централен диспечерски пункт (ЦДП). Системата за управление е необходимо да бъде с висока надеждност поради важността на управляваните съоръжения. Автоматизираното управление на сложни динамични процеси с повишени изисквания по отношение на безопасността и надеждността е осъществено чрез диспечерска система за управление и събиране на данни (SCADA – supervisory Control And Data Acquisition). В доклада е представена SCADA системата, внедрена за мониторинг и управление на електросъоръженията по трети метро диаметър в София (М-3). Описани са използваните схеми, систематизирани са виртуалните изображения на контролираните обекти на мониторите в ЦДП, както и техните символни положения. Представени са начините за идентификация на възникнали повреди, както и последиците от загуба на комуникация между обектите и ЦДП. Представена е последователност от действия за отстраняването на възникнала конкретна авария.


тягова понизителна станция (ТПС) диспечерски системи (ДС) SCADAtraction substation dispatching systems (DS) SCADAВасил Димитров Мартин Гетов

BIBLIOGRAPHY

[1] Goranov E., E. Dimitrova, Sistemi za distantsionen kontrol i upravlenie v transporta, Sofiya, 2010
( [1] Горанов Е., Е. Димитрова, Системи за дистанционен контрол и управление в транспорта, София, 2010 )

[2] Dimitrova E., Upravlenie i kontrol na prostranstveno razsredotocheni obekti v transporta i energetikata, Monografiya, Godishnik na VTU „Todor Kableshkov”, br. 7, Sofiya, 2016
( [2] Димитровa E., Управление и контрол на пространствено разсредоточени обекти в транспорта и енергетиката, Монография, Годишник на ВТУ „Тодор Каблешков”, бр. 7, София, 2016 )

[3] Dimitrova E., Models of objects of control in SCADA – System for Monitoring and Operational Dispatching on Metropolitan-Sofia, Acad. Journal „Information Technologies and Control“, No 3 / 2013, pp. 30-35, DOI: 10.2475/itc-2013-0013, 2013

[4] Tomcheva M. Izsledvane i analiz na parametrite na vidovete tokoizpravitelni shemi, eksploatirani v tokoizpravitelni stantsii, N. sp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, tom 16, broy 3/2, str. H-105 – H-110, statiya № 1730, 2018
( [4] Томчева М. Изследване и анализ на параметрите на видовете токоизправителни схеми, експлоатирани в токоизправителни станции, Н. сп. „Механика, Транспорт, Комуникации”, том 16, брой 3/2, стр. Х-105 – Х-110, статия № 1730, 2018 )

[5] Tehnicheska dokumentatsiya na tyagovi izpravitelni stantsii (TPS) na „Metropoliten-EAD” Sofiya
( [5] Техническа документация на тягови изправителни станции (ТПС) на „Метрополитен-ЕАД” София )

[6] Savremenni SCADA sistemi (engineering-review.bg)
( [6] Съвременни SCADA системи (engineering-review.bg) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките