Научный доклад ID 2273 : 2022/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАГУБИТЕ В ЗАХРАНВАЩИ ЛИНИИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ НА „БАЛКАНКЕРАМИК“ АД

Мартина Томчева, Иван Петров

Изследвани са загубите на енергия в мрежи ниско напрежение в ,,Балканкерамик“ АД. Изследването има за цел да установи нивото на загуби в мрежата и трансформаторната машина. Актуалното състояние на потреблението на енергия в сградите, енергийните характеристики и съответствието им със скалата на класовете на енергопотребление се удостоверяват със сертификат, издаден от акредитирана организация.

Пренасяната електрическа мощност през електрическите мрежи е изходен параметър за оразмеряване на електропроводите, за избора на силовите трансформатори в подстанциите, на защитните, регулиращи и компенсиращи устройства, а също и за оценка на режимните показатели – загуби на мощност и електрическа енергия, отклонения и колебания на напрежението и честотата.

Изследвани са електрическите товари в мрежите при режим на работа на потребителите на електрическа енергия, които се изменят постоянно във времето, поради което не могат да се характеризират с един или няколко показателя. Определени са товаровите графици на електрическите товари ниско напрежение, въз основа на които са определени загубите в кабели ниско напрежение. Дадени са мерки за намаляване на загубите в кабели ниско напрежение.


загуби в кабели ниско напрежение товарови диаграми на потреблението „Балканкерамик“ АДlosses in low-voltage cables load diagrams of consumption „Balkankeramik“ JSCМартина Томчева Иван Петров

BIBLIOGRAPHY

[1] Bakalov Z., H. Bogdanov, G. Dimitrov, A. Hristova. Elektricheski mrezhi i sistemi. VTU „Todor Kableshkov”, Sofiya, 2008 g.
( [1] Бакалов З., Х. Богданов, Г. Димитров, А. Христова. Електрически мрежи и системи. ВТУ „Тодор Каблешков”, София, 2008 г. )

[2] Normativni dokumenti na ERP.
( [2] Нормативни документи на ЕРП. )

[3] https://balkanceramic.bg/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie