Научен доклад ID 2266 : 2022/3
МОДЕЛИРАНЕ НА ПОВИШАВАЩ DC-DC ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНА СИСТЕМА

Петър Иванов

Възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) са най-доброто решение на проблемите, свързани със сигурност на енергийните доставки, опазване на околната среда и икономическото развитие. Съществен дял сред тях заемат фотоволтаичните (Photovoltaics, PV) системи.

Фотоволтаичните панели преобразуват слънчевата енергия в постоянно (DC) напрежение. В случай, че изходното напрежение на PV-системата не отговаря на изискванията на консуматора, се използват DC-DC преобразуватели, които преобразуват по големина постоянното напрежение.

В настоящата работа е разработен математичен и симулационен модел на повишаващ DC-DC преобразувател с приложение в РV система. По предложената методика са определени параметрите на елементите от схемата му. Преобразувателят е моделиран в среда на Matlab/Simulink. Получени са симулации на изходното напрежение и на тока на IGBT транзистора, използван в качеството на ключов елемент.


фотоволтаична система DC-DC преобразувател симулационен модел в Matlab/Simulink.photovoltaic system DC-DC converter simulation model in Matlab/Simulink.Петър Иванов

BIBLIOGRAPHY

[1] Krauter S. Solar electric power generation-photovoltaic energy systems. Springer, New York 74. 2006

[2] S. Saravanan, N. Ramesh Babu. Analysis and implementation of high step-up DC-DC converter for PV based grid application. Appl. Energy. 2017

[3] Obukhov S.G., Plotnikov I.A. Simulation model of operation of autonomous photovoltaic plant under actual operating conditions // Bull. Tomsk Polytech. Univ. Geo Assets Eng. 2017.

[4] https://photosolar.bg/blog/fotovoltaichni-p...

[5] Cherneva G., Andonov A. Simulation and Examination of a Direct Sequence Spreed Spectrum System Using Matlab/Simulink. Proceedings of the XLIV International Scientific Conference Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST 2009, 25-27.06.2009, p.619-622

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките