Научный доклад ID 2261 : 2022/3
СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ, ПАРАМЕТРИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЛИТИЙ-ФЕРОФОСФАТНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ

Диляна Мицева

Акумулаторната батерия е един от основните елементи на електромобила. Тя е източник на електрическа енергия , необходима за захранване на електродвигателя (електродвигателите). Темата на доклада е изцяло насочена към литий-ферофосфатни LiFePО4 акумулаторни батерии, както и тенденциите за развитието им.

Електрическата батерия е химически източник на ток, чиято основна специфика е обратимостта на вътрешните химични процеси. Това осигурява многократното й циклично използване (чрез заряд-разряд) за съхранение на енергия и автономно захранване на различни електрически устройства и оборудване, както и за осигуряване резервни източници на енергия в медицината, производството, транспорта и в други области.

В доклада, са представени основни данни за литий-ферофосфатни акумулаторни батерии и кратка история на изобретението. Разгледани са подробно с фигури и схеми устройството и принципът на действие, като са представени електрохимичната схема и химичните реакции, които описват зарядноразрядния процес. Дадени са химичните съединения и елементи от които са съставени електролита и електродите, както и тяхното устройство. Представени са в табличен вид основните параметри за съответния акумулатор. Описани са предимствата и недостатъците му. С наличните данни може да бъде направена съпоставка между различните видове акумулаторни батерии.


Акумулаторна батерия електромобил източник на електрическа енергия електродвигател литиевойонни литиевополимерни графен литий литиево титанатна никел-метал-хидридна оловнокиселинни химически източник заряд-разряд автономно захранване химичниДиляна Мицева

BIBLIOGRAPHY

[1] https://ru.wikipedia.org/wiki/

[2] https://www.amazon.com/ExpertPower-Recharge...

[3] http://bg.smartnewenergy.com/info/sth-you-n...

[4] Martin Zlatkov, Irena Bozhichkova - „Spetsifichni osobenosti parametri i harakteristiki na nikel-kadmievi akumulatorni baterii “ - VTU Mladezhki Nauchen Forum „AZ ZNAM I MOGA!”, ISSN 2367-6558 (print) Tom 9, broy 1, 2020 g. Statiya № 1932 H-1 H-5, ISSN 2367-6612 (online) https://mtc-aj.com/article.1932.htm
( [4] Мартин Златков, Ирена Божичкова - „Специфични особености параметри и характеристики на никел-кадмиеви акумулаторни батерии “ - ВТУ Младежки Научен Форум „АЗ ЗНАМ И МОГА!”, ISSN 2367-6558 (print) Том 9, брой 1, 2020 г. Статия № 1932 Х-1 Х-5, ISSN 2367-6612 (online) https://mtc-aj.com/article.1932.htm )

[5] Martin Zlatkov, Irena Bozhichkova - „Spetsifichni osobenosti parametri i harakteristiki na nikel-metal hidridni akumulatorni baterii“ - VTU Mladezhki Nauchen Forum „AZ ZNAM I MOGA!”, ISSN 2367-6558 (print) Tom 9, broy 1, 2020 g. Statiya № 1933 H-7 H-10, ISSN 2367-6612 (online) https://mtc-aj.com/library/1933.pdf
( [5] Мартин Златков, Ирена Божичкова - „Специфични особености параметри и характеристики на никел-метал хидридни акумулаторни батерии“ - ВТУ Младежки Научен Форум „АЗ ЗНАМ И МОГА!”, ISSN 2367-6558 (print) Том 9, брой 1, 2020 г. Статия № 1933 Х-7 Х-10, ISSN 2367-6612 (online) https://mtc-aj.com/library/1933.pdf )

[6] N. Pavlov, V. Dimitrov, Izsledvane na protsesa na uskoryavane na elektromobil, V nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie „KEIT 2020”, n. cp. „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823, t. 18, br. 3/2, st.atiya № 2030, 2020, str. H-34 – H-39, 2020
( [6] Н. Павлов, В. Димитров, Изследване на процеса на ускоряване на електромобил, V научна конференция с международно участие „КЕИТ 2020”, н. cп. „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823, т. 18, бр. 3/2, ст.атия № 2030, 2020, стр. Х-34 – Х-39, 2020 )

[7] N. Pavlov, V. Dimitrov, B. Gigov, Izsledvane na rezhimite na regenerativno spirane na malak elektromobil, International Scientific Conference BulTrans 2020, Conference Proceedings, ISSN 1313-955X, rr. 113-119, 2020
( [7] Н. Павлов, В. Димитров, Б. Гигов, Изследване на режимите на регенеративно спиране на малък електромобил, International Scientific Conference BulTrans 2020, Conference Proceedings, ISSN 1313-955X, рр. 113-119, 2020 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie