Научен доклад ID 2242 : 2022/3
СТРОИТЕЛСТВО НА СЪВРЕМЕННА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ

Иво Янакиев

Ключов фактор за успешното интегриране на Р. България в Европейския съюз е развитието на националната железопътна инфраструктура, като част от Трансевропейската транспортна мрежа. Ефективното поддържане, реконструкция и модернизация на железопътната мрежа, както и изграждането и развитието на транспортни връзки имат фундаментална роля при подема на икономиката и в частност на железопътния сектор. Сигурността, надеждността и екологичността на транспортните услуги съществено допринасят за развитието на обществото и напредъка на железопътната инфраструктура.

През последното десетилетие у нас се наблюдава ръст на успешно изпълнени железопътни проекти, финансирани с национални и европейски средства. Това е свързано с използването на нови технологии за постигане на качествено и безопасно строителство на съвременна железопътна инфраструктура и прилагането на придобитият богатия опит в инфраструктурното строителство.

В настоящия доклад са разгледани актуалните тенденции за развитие на железопътната ни мрежа. Споделен е опитът при изпълнението на обекти с национално и европейско значение.

Строителството на съвременна железопътна инфраструктура е свързано с осигуряване на по-високи скорости на движение, намаляване на времепътуването, повишаване на безопасността и комфорта при пътуване. Това от своя страна е предпоставка за привличане на повече пътници и товари, което увеличава конкурентоспособността и способства за развитието на търговията, туризма, промишлеността и енергетиката на европейско, национално, регионално и местно ниво.


железопътна инфраструктура строителство поддържане реконструкция модернизация технология механизация.railway infrastructure construction maintenance reconstruction modernization technology mechanization.Иво Янакиев

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките