Научен доклад ID 2240 : 2022/3
МОДЕЛИРАНЕ И ЯКОСТНО-ДЕФОРМАЦИОНЕН АНАЛИЗ НА ДЕФЕКИРАЛА ЛОКОМОТИВНА КОЛООС

Васко Николов

В статията е разгледано устройството принципът на работа на ходовата част на локомотиви серия 87. Описани са натоварванията, които действат върху локомотивните оси на тези локомотиви и предаването на въртящия момент от теглителните усилия към ходовите колела и железния път по време на движение. Извършено е пространствено моделиране на локомотивна колоос на локомотиви серия 87. Направен е якостно-деформационен анализ на същата локомотивна колоос, като са дефинирани и разгледани опасните сечения в оста и натоварванията, действащи във всяко от тях. Локомотивната ос дефектира по време на експлоатация, което е недопустимо от гледна точка на безопасността в железопътния транспорт и не бива да бъде допускано при никакви условия и обстоятелства. Поради факта, че съответната локомотивна ос е получила отказ (счупване) в нехарактерна област, са анализирани причините за появяване на отказ в съответната област, причинен от появила се пукнатина, породена от външен фактор. Направен е анализ на получените резултати. Формулирани са изводи от якостно-деформационния анализ и експлоатацията на тези важни за безопасността в железопътния транспорт елементи от конструкцията на локомотива. Дадени са препоръки за по-нататъшна експлоатация, ремонт, поддържане и дефектоскопия на локомотивните оси на локомотиви от серия 87.


локомотивни колооси метод на крайните елементи безопасност тягов подвижен състав железопътен транспорт.locomotive wheelsets finite element method safety traction rolling stock railway transport.Васко Николов

BIBLIOGRAPHY

[1]. Dimitrov, Zh. Nadezhdnost na zhelezopatnata tehnika, VMEI „V. I. Lenin“, S. 1988.
( [1]. Димитров, Ж. Надеждност на железопътната техника, ВМЕИ „В. И. Ленин“, С. 1988. )

[2]. Nikolov, V. Izsledvane na faktorite, vliyaeshti na dalgotraynostta na lokomotivnite koloosi, S. TU, 2008.
( [2]. Николов, В. Изследване на факторите, влияещи на дълготрайността на локомотивните колооси, С. ТУ, 2008. )

[3]. UIC Code 515-3. Rolling stock. Bogies – Running gear. Axle design calculation method. 1994.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките