Научный доклад ID 2237 : 2022/3
АНАЛИЗ НА ИЗНОСВАНИЯТА ПО ЕЛЕМЕНТИТЕ НА БУКСОВИ РОЛКОВИ ЛАГЕРИ ПРИ ПЛАНОВИ РЕМОНТИ НА ПЖПС

Людмил Паскалев

Една от главните задачи, стоящи пред подвижния състав на Българските държавни железници, се явява повишаване на експлоатационната надеждност. От експлоатационния опит при ремонта на подвижния състав е известно, че при съществуващите методи на експлоатация и ремонт, след изтичане на определен период от време, вагоните влизат за планов ремонт, без да се отчита фактическото им техническо състояние. Това не позволява по-нататъшната експлоатация на вагоните преди влизане за планов ремонт, въпреки, че те имат още ресурс. Повишаването на икономическата ефективност при експлоатация на подвижния състав може да се постигне чрез използването на метода за смяна и ремонт на възлите и агрегатите по тяхното фактическото техническо състояние. Това ще позволи те да продължават да бъдат в експлоатация след изтичане на определения им ресурс, отчитайки тяхното реално техническо състояние. Буксовите ролкови лагери в голяма степен определят експлоатационните показатели на подвижния състав. Известно е, че техните откази в експлоатация водят до аварийни ситуации. В дисертационния си труд съм разгледал подробно износването на елементите на 100 бр. буксови ролкови лагери и съм анализирал получените резултати. Понастоящем извърших проверка на елементите още 18 бр. буксови ролкови лагери. В настоящия доклад се прави анализ на получените резултати и се сравняват с тези от дисертацията ми.


букси буксови ролкови лагериaxle boxes axle roller bearingsЛюдмил Паскалев

BIBLIOGRAPHY

[1]Disertatsionen trud na avtora na tema: IZSLEDVANE NA EKSPLOATATsIONNITE PARAMETRI NA BUKSOVI ROLKOVI LAGERI NA PODVIZhEN ZhELEZOPATEN SASTAV
( [1]Дисертационен труд на автора на тема: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БУКСОВИ РОЛКОВИ ЛАГЕРИ НА ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Я принимаю все куки/cookie
Политика использования файлов куки/cookie