Научен доклад ID 2231 : 2022/3
РЕСУРСНА ОСИГУРЕНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Ирена Петрова

Обучението по безопасност на движението по пътищата в училищното образование е тема изискваща специално отношение, тъй като моделира поведението на децата като настоящи и бъдещи участници в движението. Ресурсната осигуреност по отношение на учебни материали, кабинети и площадки по БДП е слабо проучван.

Резултатите от проведеното изследване са добра основа за планиране на създаване на бъдещи учебни материали по БДП.


обучение по БДП учебни материали площадки по БДП кабинети по БДП секторна стратегия електронни учебници видеоуроци симулатори обучителни игри.Traffic Safety and Mobility (TSM) training educational materials TSM training areas sector strategy Ирена Петрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Anjeza Alia, Alain Areal, Antinda Aversa, Andreas Bergmeier, Angelika Biró and others, “The Status of Traffic Safety and Mobility Education in Europe”, European Transport Safety Council, https://etsc.eu/wp-content/uploads/ETSC-LEA... January 2019

[2] Cerasi I., Moe D., Skjermo Jo, Wigum J., “Innovative Road Safety Education Program”, Conference: Proceedings of the 31st European Safety and Reliability Conference, DOI:10.3850/978-981-18-2016-8_159-cd, 2021

[3] Fokides E., Costas T., „Virtual Reality in Education: A Theoretical Approach for Road Safety Training to Students, Article in European Journal of Open“, Distance and E-Learning, January 2008

[4] MON, „Sistema za organizatsiya i upravlenie na deynostite, svarzani s vazpitanieto i obuchenie po bezopasnost na dvizhenieto po patishtata v sistemata na preduchilishtnoto i uchilishtnoto obrazovanie“, 2016 g.
( [4] МОН, „Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование“, 2016 г. )

[5] Road Safety Authority Ireland, „Back to School campaign for all children starting primary school for the first time and for students starting secondary school“, https://road-safety-charter.ec.europa.eu/ro...

[6] MON, „Sistema ot merki na ministerstvoto na obrazovanieto i naukata za bezopasnost na dvizhenieto po patishtata“, Sofiya, 2019
( [6] МОН, „Система от мерки на министерството на образованието и науката за безопасност на движението по пътищата“, София, 2019 )

[7] Aleksieva L., „Elektronni resursi za onlayn obuchenie po matematika v nachalnite klasove – sashtnost, vidove, kachestvo“, Matematika i informatika, Sofiya, https://doi.org/10.53656/math2021-1-5-ele 2021
( [7] Алексиева Л., „Електронни ресурси за онлайн обучение по математика в началните класове – същност, видове, качество“, Математика и информатика, София, https://doi.org/10.53656/math2021-1-5-ele 2021 )

[8] Cycle Training for all, https://www.cycleright.ie/

[9] Galev B., Dimitrov D., Hadzhiev E., Kirchev T., „Interaktiven web-trenazhor po tehnicheska bezopasnost i ohrana na truda v transporta”, Sbornik dokladi na petnadeseta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie TRANSPORT-2005, s. IV-27-IV-30, ISBN 954-12-0115-6, 2005g.
( [9] Галев Б., Димитров Д., Хаджиев Е., Кирчев Т., „Интерактивен web-тренажор по техническа безопасност и охрана на труда в транспорта”, Сборник доклади на петнадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2005, с. IV-27-IV-30, ISBN 954-12-0115-6, 2005г. )

[10] Dimitrov D., Hadzhiev E, „Izpolzvane na Web-orientiran instrumentarium v obuchenieto po tehnicheska eksploatatsiya i bezopasnost na zhelezopatniya transport”, Sbornik dokladi na dvanadeseta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie TRANSPORT-2002, s. 458-462, 2002g.
( [10] Димитров Д., Хаджиев Е, „Използване на Web-ориентиран инструментариум в обучението по техническа експлоатация и безопасност на железопътния транспорт”, Сборник доклади на дванадесета научна конференция с международно участие ТРАНСПОРТ-2002, с. 458-462, 2002г. )

[11] Asenov A, “The State of Traffic Safety Training in Preschool and School Education”, Proceedings of University of Ruse, volume 60, book4.2, 2021

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките